Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (UbU6)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Regeringen redovisar i utvecklingsplanen sin bild av utvecklingen och sina prioriteringar under de närmaste två åren. Temat är samverkan, ansvar och utveckling.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Regeringen redovisar i utvecklingsplanen sin bild av utvecklingen och sina prioriteringar under de närmaste två åren. Temat är samverkan, ansvar och utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.