Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2013

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2014 om 5,6 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Näringsliv. I utgiftsområdet ingår näringspolitiska insatser, utrikeshandel samt främjande av handel och investeringar.

Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om att uppdraget för Akademiska Hus AB ska ändras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2014 om 5,6 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Näringsliv. I utgiftsområdet ingår näringspolitiska insatser, utrikeshandel samt främjande av handel och investeringar.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att uppdraget för Akademiska Hus AB ska ändras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.