Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.