Statens budget 2008 Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2007

Beslut

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetproposition för 2008. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Beslutet innebär bland annat följande: Det andra steget i jobbskatteavdraget. Nystartsjobben utvidgas till att även gälla den offentliga sektorn, vilket bland annat ger kvinnor ökade möjligheter att få ett nystartsjobb. Så kallade nyfriskjobb ska underlätta för sjukfrånvarande att komma tillbaka i arbete. Nyfriskjobben är särskilda nystartsjobb, och subventionen vid anställning är ungefär dubbelt så hög som i nystartsjobben. En jämställdhetsbonus ska öka förutsättningarna för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och för kvinnor att återgå i arbete under barnets första år. Ett klimatpaket med bland annat skattehöjningar inom energiområdet med syfte att bland annat begränsa utsläppen av koldioxid. Jobbskatteavdraget förstärks med 10,7 miljarder kronor för att göra det mer lönsamt för de som är arbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden att arbeta och öka drivkrafterna för ytterligare arbete. Det införs ett system med reducerade socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn bland annat för att öka sysselsättningen och minska svartarbetet. Den statliga fastighetsskatten på bostäder ersätts med en kommunal fastighetsavgift. Åtgärden finansieras genom att kapitalvinstskatten på privatbostäder höjs, utrymmet för uppskov begränsas och uppskoven räntebeläggs. Förmögenhetsskatten slopas från den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-16 och 28-32. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-09-27, 2007-10-25, 2007-10-30

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetproposition för 2008. Förslaget gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Förslag innebär bland annat följande:

  • Det andra steget i jobbskatteavdraget. Nystartsjobben utvidgas till att även gälla den offentliga sektorn, vilket bland annat ger kvinnor ökade möjligheter att få ett nystartsjobb.

  • Så kallade nyfriskjobb ska underlätta för sjukfrånvarande att komma tillbaka i arbete. Nyfriskjobben är särskilda nystartsjobb, och subventionen vid anställning är ungefär dubbelt så hög som i nystartsjobben.
  • En jämställdhetsbonus ska öka förutsättningarna för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och för kvinnor att återgå i arbete under barnets första år.
  • Ett klimatpaket med bland annat skattehöjningar inom energiområdet med syfte att bland annat begränsa utsläppen av koldioxid.
  • Jobbskatteavdraget förstärks med 10,7 miljarder kronor för att göra det mer lönsamt för de som är arbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden att arbeta och öka drivkrafterna för ytterligare arbete.
  • Det införs ett system med reducerade socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn bland annat för att öka sysselsättningen och minska svartarbetet.
  • Den statliga fastighetsskatten på bostäder ersätts med en kommunal fastighetsavgift. Åtgärden finansieras genom att kapitalvinstskatten på privatbostäder höjs, utrymmet för uppskov begränsas och uppskoven räntebeläggs.
  • Förmögenhetsskatten slopas från den 1 januari 2007.
  • Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.