Skatt på avfallsförbränning

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2019

Beslut

Ny skatt på avfallsförbränning (Sku12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny punktskatt på avfall som förbränns Skatten införs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Skatten kommer att tas ut med 125 kronor per ton avfall. Under 2020 är dock skattesatsen 75 kronor per ton avfall, och under 2021 är skattesatsen 100 kronor per ton avfall.

Den nya lagen börjar gälla 1 april 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Ny skatt på avfallsförbränning (Sku12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag till en ny punktskatt på avfall som förbränns. Utskottet delar regeringens bedömning att skatt på avfallsförbränning är nödvändig för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Skatten föreslås tas ut med 125 kronor per ton avfall. Under 2020 är dock skattesatsen 75 kronor per ton avfall, och under 2021 är skattesatsen 100 kronor per ton avfall.

Den nya lagen föreslås börja gälla 1 april 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.