Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2010

Beslut

Straffen skärps för allvarliga våldsbrott (JuU32)

Straffen höjs för allvarliga våldsbrott och för grovt vållande till annans död. Skillnaden ökar mellan straffen för brott i allmänhet. Straffen skärps för den som återfaller i brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010. Straffen höjs generellt för allvarliga våldsbrott. När domstolen bedömer hur långt straffet ska bli ska den ta särskild hänsyn till om brottet har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Straffskalan för grov misshandel är fängelse i lägst ett och högst tio år. Skalan delas nu upp. Ett misshandelsbrott som är synnerligen grovt ska ge fängelse i lägst fyra och högst tio år. Annan grov misshandel ska ge fängelse i lägst ett och högst sex år. Det lägsta straffet för utpressning, grovt brott, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det lägsta straffet för vållande till annans död, grovt brott, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Försvårande och förmildrande omständigheter ska få större betydelse när domstolen bedömer hur långt straffet ska bli för brott i allmänhet. Domstolen ska till exempel se det som försvårande om brottet är ett led i en organiserad eller systematiserad brottslighet eller om brottet har planerats särskilt. Det blir tydligare att domstolen ska kunna besluta om hårdare straff för den som återfaller i brott. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-20
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-06
Trycklov: 2010-05-06
Reservationer 8
bet 2009/10:JuU32

Straffen skärps för allvarliga våldsbrott (JuU32)

Straffen höjs för allvarliga våldsbrott och för grovt vållande till annans död. Skillnaden ökar mellan straffen för brott i allmänhet. Straffen skärps för den som återfaller i brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

  • Straffen höjs generellt för allvarliga våldsbrott. När domstolen bedömer hur långt straffet ska bli ska den ta särskild hänsyn till om brottet har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.
  • Straffskalan för grov misshandel är fängelse i lägst ett och högst tio år. Skalan delas nu upp. Ett misshandelsbrott som är synnerligen grovt ska ge fängelse i lägst fyra och högst tio år. Annan grov misshandel ska ge fängelse i lägst ett och högst sex år.
  • Det lägsta straffet för utpressning, grovt brott, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
  • Det lägsta straffet för vållande till annans död, grovt brott, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
  • Försvårande och förmildrande omständigheter ska få större betydelse när domstolen bedömer hur långt straffet ska bli för brott i allmänhet. Domstolen ska till exempel se det som försvårande om brottet är ett led i en organiserad eller systematiserad brottslighet eller om brottet har planerats särskilt.
  • Det blir tydligare att domstolen ska kunna besluta om hårdare straff för den som återfaller i brott.
Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-19
4

Beslut

Beslut: 2010-05-19
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju11 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (mp)

2. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 29 kap. 1 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:147 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju10 yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (v)

3. Ändrad straffskala för grov misshandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 6 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:147 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju10 yrkande 1.

Reservation 3 (v)

4. En ökad spännvidd vid straffvärdebedömningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 29 kap. 2 och 3 §§ regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:147 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju10 yrkande 2 i denna del.

Reservation 4 (v)

5. Skärpt straff vid återfall i brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 29 kap. 4 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:147 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju10 yrkande 2 i denna del.

Reservation 5 (v)

6. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:147 i denna del.

7. Skärpt straffskala för synnerligen grov våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju13 yrkande 1.

Reservation 6 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m810015
c21008
fp22006
kd20004
v00184
mp01405
-0100
Totalt1441221865

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Översyn av brottsbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju10 yrkande 3.

Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060123
m810015
c21008
fp22006
kd20004
v01804
mp00145
-1000
Totalt251181565

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Lagstiftning mot stalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju13 yrkande 5.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m810015
c21008
fp22006
kd20004
v01804
mp01405
-0100
Totalt144140065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Förverkande av inkomster från brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju12.