Sjöfylleri

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Lagen om sjöfylleri behöver utvärderas (CU2)

2010 infördes en nedre gräns på 0,2 promille för den som framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för sjösäkerheten ombord. Det rör sig om personer på fartyg som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga en uppmaning, till regeringen att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser. Vid uppföljningen bör man överväga om det finns behov av ändringar i lagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om ett tillkännagivande om att regeringen bör utvärdera det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010. Delvis bifall till en motion om avskaffande av promilleregeln vid sjöfylleri.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-10-26
Trycklov: 2017-10-26
Betänkande 2017/18:CU2

Lagen om sjöfylleri behöver utvärderas (CU2)

2010 infördes en nedre gräns på 0,2 promille för den som framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för sjösäkerheten ombord. Det rör sig om personer på fartyg som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.

Civilutskottet anser att lagen behöver följas upp och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga uppmanar regeringen, att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser. Vid uppföljningen bör man överväga om det finns behov av ändringar i lagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-07
Debatt i kammaren: 2017-11-08
4

Beslut

Beslut: 2017-11-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sjöfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utvärdering av det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010 och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:204 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:807 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:1437 av Johan Hedin (C),

2016/17:1474 av Sten Bergheden (M),

2016/17:1937 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2113 av Maria Stockhaus (M),

2016/17:2123 av Edward Riedl (M),

2016/17:2576 av Anti Avsan (M),

2017/18:247 av Edward Riedl (M),

2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M),

2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2017/18:2831 av Jan Ericson (M),

2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3476 av Johan Hedin (C) och

2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L) samt

bifaller delvis motion

2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M).