Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 oktober 2019

Nästa händelse: Justering 15 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-18
Betänkande 2019/20:NU5

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-09-26
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23