Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Kredit som betalningssätt vid e-handel ska vara ett aktivt val för konsumenten (FiU37)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa krav för betaltjänstleverantörer om hur de presenterar betalningssätt vid e-handel. Betalningssätt som innebär att konsumenten inte behöver handla på kredit ska vara det alternativ som visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt. Riksdagen anser i likhet med regeringen att det är viktigt att konsumentskyddet vid e-handel förbättras.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om utvärdering av lagstiftningens effekter, avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-03-03, 2020-03-12

Kredit som betalningssätt vid e-handel ska vara ett aktivt val för konsumenten (FiU37)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa krav för betaltjänstleverantörer om hur de presenterar betalningssätt vid e-handel. Betalningssätt som innebär att konsumenten inte behöver handla på kredit ska vara det alternativ som visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt. Utskottet anser i likhet med regeringen att det är viktigt att konsumentskyddet vid e-handel förbättras.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.