Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)

Med de regler som gäller idag kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. Regeringen anser att det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, och föreslår därför att de nuvarande reglerna ändras.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)

Med de regler som gäller idag kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. Regeringen anser att det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, och föreslår därför att de nuvarande reglerna ändras.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.