Protokoll 2018/19:88 Onsdagen den 8 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Välkomsthälsning

Anf.  1  TALMANNEN:

Innan vi inleder debatten vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att vi bland åhörarna vid dagens debatt har ordföranden i franska senatens finansutskott, Vincent Éblé, tillsammans med senatorer från utskottet.

I would like to greet the President of the Senate Committee on Finance of the French Republic, His Excellency Mr Vincent Éblé, and his delegation and wish them a warm welcome to the Gallery and to the Swedish Parliament.

I would also like to welcome the other distinguished members of the diplomatic corps attending today’s debate between party leaders. Wel­come to the Swedish Parliament!

Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet

§ 1  Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet

Anf.  2  Statsminister

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.