Lag om genetiskt modifierade organismer

JoUs betänkande 1993/94:JoU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-05-05
Justering: 1994-05-17
Betänkande 1993/94:JoU29

Alla beredningar i utskottet

1994-05-05, 1994-05-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-02
4

Beslut

Beslut: 1994-06-02