Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Skatteutskottets bet 2017/18:SkU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2017

Beslut

Skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs (SkU6)

Regeringen vill höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring med 0,25 procentenheter. Förändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Förändringen beräknas öka statens inkomster med 790 miljoner kronor per år. Regeringen menar att förändringen kan få positiva effekter på den ekonomiska jämlikheten.

Riksdagen sa ja till förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-21
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-23
Reservationer 1
bet 2017/18:SkU6

Alla beredningar i utskottet

2017-11-21, 2017-11-16

Skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs (SkU6)

Regeringen vill höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring med 0,25 procentenheter. Förändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Förslaget beräknas öka statens inkomster med 790 miljoner kronor per år. Regeringen menar att förändringen kan få positiva effekter på den ekonomiska jämlikheten.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-30
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:28 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:3919 av David Lång och Olle Felten (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 69 14
SD 0 36 0 10
MP 18 0 0 6
C 8 0 9 5
V 17 0 0 4
L 1 0 13 5
KD 0 0 14 2
- 1 2 0 2
Totalt 141 38 105 65