Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 maj 2020

Nästa händelse: Trycklov 7 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-04-07
bet 2019/20:SkU14
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-06
Debatt i kammaren: 2020-05-07
4

Beslut

Beslut: 2020-05-07