Fordons- och vägtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2013

Beslut

Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om fordon och vägtrafik. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, dubbdäck, bilbesiktning, historiska fordon, vägskyltning och parkeringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-04-18, 2013-05-14

Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om fordon och vägtrafik. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, dubbdäck, bilbesiktning, historiska fordon, vägskyltning och parkeringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.