Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU35

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 28 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat