En ny alkohollag

Socialutskottets bet 2010/11:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

En ny alkohollag (SoU4)

Alkohollagen moderniseras den 1 januari 2011. De största förändringarna gäller reglerna kring serveringstillstånd: Cateringföretag kan få ett långvarigt serveringstillstånd. Kraven på köksutrustning och matutbud moderniseras. En restaurang behöver inte längre servera varm mat för att få serveringstillstånd. Däremot ska serveringslokalen ha ett kök och det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Provsmakning tillåts i samband med mässor och liknande tillställningar som riktar sig till allmänheten. Även på gårdar med egen tillverkning av alkoholdrycker blir provsmakning tillåtet. Det blir tillåtet att krydda brännvin och servera som snaps på sitt eget serveringsställe. Kommunerna ska ha riktlinjer för serveringstillstånd och en tillsynsplan. Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. För brott mot reglerna om serveringstillstånd införs erinran som en lindrigare åtgärd än en varning. Andra förändringar är bland annat att den så kallade bjudregel, som tillåter att man i undantagsfall bjuder ungdomar på alkohol trots att de inte har uppnått tillåten ålder, förtydligas. Grundregeln är fortfarande att det inte är tillåtet att bjuda unga på alkohol. I fortsättningen får man endast bjuda på en mindre mängd alkohol om den dricks på platsen, under ordnade förhållanden och med hänsyn till bland annat den ungas ålder och utveckling. När det gäller marknadsföring av alkoholdrycker utvidgas de regler som i dag gäller för bilder i tidningsannonser till att gälla all marknadsföring, oavsett kanal. Det betyder att till exempel Internet och affischer omfattas av reglerna. Bestämmelserna kring teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat förs in i alkohollagen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 125. Bifall till proposition 222 i denna del. Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i marknadsföringslagen och i radio- och tv-lagen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

103 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-02
Justering: 2010-11-18
Betänkande publicerat: 2010-11-22
Trycklov: 2010-11-22
Reservationer 18
bet 2010/11:SoU4

En ny alkohollag (SoU4)

Alkohollagen moderniseras den 1 januari 2011. De största förändringarna i förslaget gäller reglerna kring serveringstillstånd:

 • Cateringföretag kan få ett långvarigt serveringstillstånd.

 • Kraven på köksutrustning och matutbud moderniseras. En restaurang behöver inte längre servera varm mat för att få serveringstillstånd. Däremot ska serveringslokalen ha ett kök och det ska finnas ett varierat utbud av maträtter.
 • Provsmakning tillåts i samband med mässor och liknande tillställningar som riktar sig till allmänheten. Även på gårdar med egen tillverkning av alkoholdrycker blir provsmakning tillåtet.
 • Det blir tillåtet att krydda brännvin och servera som snaps på sitt eget serveringsställe.
 • Kommunerna ska ha riktlinjer för serveringstillstånd och en tillsynsplan.
 • Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen.
 • För brott mot reglerna om serveringstillstånd införs erinran som en lindrigare åtgärd än en varning.
 • Andra förändringar är bland annat att den så kallade bjudregel, som tillåter att man i undantagsfall bjuder ungdomar på alkohol trots att de inte har uppnått tillåten ålder, förtydligas. Grundregeln är fortfarande att det inte är tillåtet att bjuda unga på alkohol. I fortsättningen får man endast bjuda på en mindre mängd alkohol om den dricks på platsen, under ordnade förhållanden och med hänsyn till bland annat den ungas ålder och utveckling. När det gäller marknadsföring av alkoholdrycker utvidgas de regler som i dag gäller för bilder i tidningsannonser till att gälla all marknadsföring, oavsett kanal. Det betyder att till exempel Internet och affischer omfattas av reglerna. Bestämmelserna kring teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat förs in i alkohollagen.

  Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2010-12-01
  4

  Beslut

  Beslut: 2010-12-01
  26 förslagspunkter, 22 acklamationer, 4 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 1 december 2010

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Alkoholpolitikens inriktning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:So246 av Désirée Pethrus Engström (KD) yrkandena 2 och 3,
  2009/10:So277 av Berit Högman och Lars Mejern Larsson (båda S),
  2009/10:So313 av Solveig Hellquist (FP) yrkandena 1-3,
  2009/10:So315 av Solveig Hellquist (FP),
  2009/10:So351 av Eva-Lena Jansson (S) yrkande 2,
  2009/10:So378 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (båda S),
  2009/10:So468 av Egon Frid m.fl. (V) yrkande 1,
  2009/10:So510 av Agneta Lundberg m.fl. (S, MP, V) yrkande 1,
  2009/10:So519 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkandena 5-7,
  2009/10:So578 av Karin Åström m.fl. (S),
  2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 18 och 20,
  2010/11:So512 av Tommy Waidelich (S) yrkande 1,
  2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 6, 9 och 11,
  2010/11:So568 av Kerstin Engle m.fl. (S) yrkande 1,
  2010/11:So571 av Karin Åström m.fl. (S) och
  2010/11:So575 av Finn Bengtsson (M).

  Reservation 1 (MP)
  Reservation 2 (V)

  2. Sveriges roll i EU-samarbetet

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:So336 av Kjell Eldensjö (KD),
  2009/10:So364 av Lennart Sacrédeus (KD) yrkande 1 och
  2009/10:So519 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkandena 2 och 8.

  3. Detaljhandelsmonopolet och försäljningsställenas förläggning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 1-3 §§ i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So262 av Rolf Gunnarsson (M),
  2009/10:So437 av Mats Sander (M),
  2009/10:So465 av Anna Tenje (M),
  2009/10:So470 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
  2009/10:So481 av Olof Lavesson och Sofia Arkelsten (båda M),
  2009/10:So621 av Fredrick Federley (C) yrkande 1,
  2010/11:So299 av Lars Beckman (M),
  2010/11:So377 av Jan Ericson (M),
  2010/11:So390 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
  2010/11:So476 av Fredrick Federley (C) och
  2010/11:So565 av Finn Bengtsson och Ulf Berg (båda M).

  4. Tillstånd för tillverkning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till alkohollag såvitt avser 2 kap. 1 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 1 och
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 5.

  Reservation 3 (MP, V)

  5. Ungdomars tillgång till alkoholdrycker

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 9 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 2 och
  2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 2.

  Reservation 4 (V)

  6. Folkölsförsäljning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 5 § och 9 kap. 2 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,
  2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 1,
  2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 19 och
  2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 1.

  Reservation 5 (S, MP)
  Reservation 6 (V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M100007
  MP02104
  FP21003
  C21002
  SD19001
  V00190
  KD16003
  Totalt1771211932

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  7. Åldersgränser

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 7 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So209 av Lena Asplund (M),
  2009/10:So611 av Kent Härstedt (S) yrkande 2 och
  2010/11:So344 av Kent Härstedt (S) yrkande 2.

  8. Gårdsförsäljning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 3,
  2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 3,
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 2,
  2009/10:So204 av Helena Bouveng (M),
  2009/10:So236 av Maria Plass (M) yrkande 1,
  2009/10:So264 av Liselott Hagberg (FP),
  2009/10:So281 av Oskar Öholm (M),
  2009/10:So343 av Johan Linander (C) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:So364 av Lennart Sacrédeus (KD) yrkande 3,
  2009/10:So368 av Rolf K Nilsson (M),
  2009/10:So405 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:So421 av Hans Wallmark m.fl. (M),
  2009/10:So425 av Claes Västerteg och Jan Andersson (båda C),
  2009/10:So486 av Per Bill m.fl. (M),
  2009/10:So487 av Per Bill m.fl. (M),
  2009/10:So489 av Per Bill m.fl. (M),
  2009/10:So490 av Per Bill m.fl. (M),
  2009/10:So492 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (M),
  2009/10:So510 av Agneta Lundberg m.fl. (S, MP, V) yrkande 9,
  2009/10:So515 av Tomas Tobé (M),
  2009/10:So525 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (båda M),
  2009/10:So562 av Patrik Forslund (M),
  2009/10:So570 av Chatrine Pålsson Ahlgren (KD),
  2009/10:So590 av Sofia Larsen och Jörgen Johansson (båda C),
  2009/10:So613 av Kent Härstedt och Pia Nilsson (båda S),
  2009/10:So621 av Fredrick Federley (C) yrkande 2,
  2009/10:So642 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas (båda M),
  2009/10:So660 av Margareta Pålsson m.fl. (M, C, FP, KD),
  2009/10:So664 av Roger Tiefensee (C),
  2009/10:MJ364 av Anna Tenje och Katarina Brännström (båda M) yrkande 4,
  2009/10:MJ377 av Anna Tenje (M) yrkande 4,
  2010/11:So271 av Liselott Hagberg (FP),
  2010/11:So281 av Ann-Britt Åsebol (M),
  2010/11:So284 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M),
  2010/11:So312 av Maria Plass (M),
  2010/11:So408 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M),
  2010/11:So495 av Kent Härstedt och Pia Nilsson (båda S),
  2010/11:So504 av Per Bill (M),
  2010/11:So505 av Per Bill (M),
  2010/11:So506 av Per Bill (M),
  2010/11:So507 av Per Bill och Henrik von Sydow (båda M),
  2010/11:So510 av Michael Svensson (M),
  2010/11:So516 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt
  2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 2.

  Reservation 7 (V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S039712
  M99017
  MP24127
  FP20004
  C21002
  SD19001
  V01900
  KD14014
  Totalt1752611137

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  9. Svenska producenter

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:So376 av Betty Malmberg och Gunnar Axén (båda M),
  2010/11:Sk311 av Hans Rothenberg och Michael Svensson (båda M) yrkande 2 och
  2010/11:So407 av Betty Malmberg och Gunnar Axén (båda M).

  10. Marknadsföring

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 7 kap. 5 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So10 av Hans Wallmark (M),
  2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 4,
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 7,
  2009/10:So233 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:So364 av Lennart Sacrédeus (KD) yrkande 2,
  2009/10:So468 av Egon Frid m.fl. (V) yrkandena 5 och 6,
  2010/11:So424 av Mikael Oscarsson (KD),
  2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 10, 12 och 13 samt
  2010/11:So578 av Eva Olofsson m.fl. (V).

  Reservation 8 (S)
  Reservation 9 (MP)
  Reservation 10 (V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M100007
  MP02185
  FP21003
  C21002
  SD17012
  V00190
  KD16003
  Totalt1751023834

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  11. Handläggning av serveringstillstånd

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 kap. 9, 12 och 17 §§ i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 4,
  2009/10:So202 av Rolf Gunnarsson (M),
  2009/10:So379 av Karin Åström m.fl. (S),
  2009/10:So468 av Egon Frid m.fl. (V) yrkandena 2, 4 och 7,
  2009/10:So588 av Maria Kornevik Jakobsson och Per Lodenius (båda C),
  2009/10:So612 av Kent Härstedt (S),
  2010/11:So343 av Kent Härstedt (S),
  2010/11:So431 av Helena Leander m.fl. (MP) och
  2010/11:So538 av Karin Åström m.fl. (S).

  Reservation 11 (MP)

  12. Alkoholservering på äldreboenden

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:So396 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),
  2009/10:So514 av Tomas Tobé (M) och
  2010/11:So351 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M).

  13. Cateringverksamhet

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till alkohollag såvitt avser 8 kap. 4 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 4 och
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 6.

  Reservation 12 (MP, V)

  14. Gemensamt serveringsutrymme

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till alkohollag såvitt avser 8 kap. 14 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motion
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 5.

  Reservation 13 (V)

  15. Uppföljning av ändrade villkor för serveringstillstånd

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 kap. 15 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 6,
  2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 5,
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 3 och
  2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 3.

  16. Servering på olika transportmedel

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 kap. 1 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So375 av Betty Malmberg (M) och
  2010/11:So411 av Betty Malmberg (M).

  17. Provsmakning av alkoholdrycker vid mässor m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till alkohollag såvitt avser 8 kap. 6 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 7 och
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 8.

  Reservation 14 (MP, V)

  18. Provsmakning av alkoholdrycker hos gårdsproducenter

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 kap. 7 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motion
  2009/10:So236 av Maria Plass (M) yrkande 2.

  19. Återkallelse och andra sanktioner

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till alkohollag såvitt avser 9 kap. 17 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:Ju409 av Cecilia Wigström i Göteborg (FP) yrkandena 8 och 10-13,
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 8,
  2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (MP) yrkande 9,
  2009/10:So468 av Egon Frid m.fl. (V) yrkande 3,
  2009/10:So611 av Kent Härstedt (S) yrkande 4 och
  2010/11:So344 av Kent Härstedt (S) yrkande 4.

  Reservation 15 (MP, V)

  20. Serveringstider

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 kap. 19 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motionerna
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 10,
  2009/10:So260 av Sofia Arkelsten (M),
  2009/10:So316 av Christian Holm och Oskar Öholm (båda M),
  2010/11:So345 av Christian Holm och Oskar Öholm (båda M) och
  2010/11:So560 av Per Lodenius och Lars-Axel Nordell (C, KD).

  Reservation 16 (V)

  21. Åldersgränser och serveringstillstånd

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2010/11:So349 av Anders Åkesson (C).

  22. Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till alkohollag såvitt avser 6 kap. 2, 5 och 6 §§.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motion
  2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (V) yrkande 9.

  Reservation 17 (V)

  23. Uppföljning av att kravet på tillstånd tas bort

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 kap. 10 § i regeringens förslag till alkohollag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:125 i denna del och avslår motion
  2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 6.

  24. Åtgärder mot langning och annan illegal försäljning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:Ju427 av Thomas Bodström m.fl. (S) yrkande 4,
  2009/10:So344 av Mikael Oscarsson och Lennart Sacrédeus (båda KD),
  2009/10:So519 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkande 9,
  2009/10:So589 av Maria Kornevik Jakobsson och Per Lodenius (båda C) och
  2010/11:Ju426 av Per Åsling (C) yrkande 1.

  25. Ny alkoholinförselutredning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:So477 av Finn Bengtsson och Thomas Finnborg (båda M),
  2010/11:So512 av Tommy Waidelich (S) yrkande 2 och
  2010/11:So541 av Kerstin Engle m.fl. (S).

  Reservation 18 (S, MP)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M100007
  MP02203
  FP21003
  C21002
  SD19001
  V17200
  KD16003
  Totalt194124031

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  26. Lagförslagen i övrigt

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  a) Regeringens lagförslag
  Riksdagen antar regeringens förslag till

  1. alkohollag med följande ändringar
  - dels att 11 kap. 8-11 §§ ska betecknas 11 kap. 9-12 §§,
  - dels att 2 kap. 4 §, 3 kap. 11 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 6 §, 9 kap. 12 och 14 §§, 11 kap. 3 och 8 §§ och 12 kap. 1 och 5 §§ samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3
  i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under förslagspunkterna 3-7, 10, 11, 13-20, 22 och 23,

  2. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. med följande ändringar
  - dels att 1 § ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3,
  - dels att tidpunkt för ikraftträdande ska vara den 1 januari 2011,

  3. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter med följande ändringar
  - dels att 2 § ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3,
  - dels att tidpunkt för ikraftträdande ska vara den 1 januari 2011,

  4. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617) med följande ändringar
  - dels att 2 kap. 18 och 32 §§ ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3,
  - dels att tidpunkt för ikraftträdande ska vara den 1 januari 2011,

  5. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000) med följande ändringar
  - dels att 27 § ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3,
  - dels att i 27 och 32 §§ ordet "basbelopp" ersätts med ordet "prisbasbelopp",
  - dels att tidpunkt för ikraftträdande ska vara den 1 januari 2011,

  6. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. med följande ändringar
  - dels att 3 kap. 4 § ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3,
  - dels att tidpunkt för ikraftträdande ska vara den 1 januari 2011,

  7. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (regeringens förslag 2.10),

  8. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (regeringens förslag 2.12) med den ändringen att 2 kap. 16 § ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3,

  9. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) med den ändringen att tidpunkt för ikraftträdande ska vara den 1 januari 2011,

  10. lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister med den ändringen att tidpunkt för ikraftträdande ska vara den 1 januari 2011,

  11. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3,

  12. lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel med följande ändringar
  - dels att 11 § ska ha den lydelse som följer av utskottets förslag i bilaga 3,
  - dels att tidpunkt för ikraftträdande ska vara den 1 januari 2011.  Riksdagen avslår regeringens förslag till

  13. lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.,

  14. lag om ändring i alkohollagen (2010:000),

  15. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (regeringens förslag 2.9),

  16. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (regeringens förslag 2.11).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:222 i denna del och bifaller delvis proposition 2009/10:125 i denna del.

  b) Utskottets lagförslag
  Riksdagen antar utskottets förslag till

  1. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486), se bilaga 4,

  2. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696), se bilaga 4.