En enklare plan- och bygglag

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2010

Beslut

Ny lag ska förenkla plan- och byggprocessen (CU25)

En ny enklare plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter: Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande. Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor. Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked. Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas. Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband. En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:215 i denna del samt delvis bifall till propositionerna 2009/10:170 och 2009/10:184 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotetts förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-05-06, 2010-05-25

Ny lag ska förenkla plan- och byggprocessen (CU25)

En ny enklare plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter:

  • Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.
  • Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.
  • Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked.
  • Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas.
  • Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband.
  • En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna.
Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.