Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1991/92

Finansutskottets betänkande 1990/91:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1991-05-30
Betänkande 1990/91:FiU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-06-13
4

Beslut

Beslut: 1991-06-13

Protokoll med beslut