Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2021

Beslut

Uppmaningar till regeringen om att förbättra polisens effektivitet (JuU41)

Riksdagen riktade totalt sju tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om åtgärder för att förbättra polisens effektivitet. Uppmaningarna rör följande frågor:

 • renodling av polisens verksamhet
 • stärkt förmåga hos Försvarets radioanstalt att bistå Polismyndigheten med signalspaning
 • genomlysning av och ökad kapacitet inom rättsväsendets myndigheter med flera
 • förbättrade anställningsvillkor för poliser
 • förstärkt skydd för polisers personuppgifter
 • utveckling av polisens tekniska inhämtningsförmåga
 • ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystem.

Tre av tillkännagivandena har sin grund i utskottsinitiativ från justitieutskottet, nämligen uppmaningarna om signalspaning, kapacitet inom rättsväsendet och teknisk inhämtningsförmåga. Det betyder att förslagen har väckts i utskottet och att de inte bygger på regeringsförslag eller riksdagsmotioner, vilket annars är det vanliga. Övriga tillkännagivanden har sin grund i förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om ökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel preventivt, renodling av polisens verksamhet, stärkt förmåga hos Försvarsmakten att bistå Polismyndigheten med signalspaning, genomlysning av och ökad kapacitet inom rättsväsendets myndigheter m.fl., förbättrade anställningsvillkor för poliser, förstärkt skydd för polisers personuppgifter, utveckling av polisens tekniska inhämtningsförmåga och ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystem Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-04, 2021-05-20, 2021-06-03

Uppmaningar till regeringen om att förbättra polisens effektivitet (JuU41)

Justitieutskottet föreslår totalt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om åtgärder för att förbättra polisens effektivitet. Uppmaningarna rör följande frågor:

 • ökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel preventivt
 • renodling av polisens verksamhet
 • stärkt förmåga hos Försvarets radioanstalt att bistå Polismyndigheten med signalspaning
 • genomlysning av och ökad kapacitet inom rättsväsendets myndigheter med flera
 • förbättrade anställningsvillkor för poliser
 • förstärkt skydd för polisers personuppgifter
 • utveckling av polisens tekniska inhämtningsförmåga
 • ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystem.

Fyra av förslagen om tillkännagivanden är utskottsinitiativ, nämligen uppmaningarna om hemliga tvångsmedel, signalspaning, kapacitet inom rättsväsendet och teknisk inhämtningsförmåga. Det betyder att förslagen har väckts i utskottet och att de inte bygger på regeringsförslag eller riksdagsmotioner, vilket annars är det vanliga. Förslagen om övriga tillkännagivande har sin grund i förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.