Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 december 2021

Nästa händelse: Justering 6 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-02, 2021-11-25