Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2002/03:So495 av Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So495 av Marie Granlund s Sprutbytesverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av sprutbytesverksamhet. Motivering Sprutbytesprogram för narkotikamissbrukare har sedan andra hälften av 1980-talet funnits


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. c Hälso- och sjukvård 1 Sammanfattning Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patientens önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd ska vara vägledande


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1 2002/03:SoU11 2002/03:SoU17 2002/03:SoU3 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:SoU7 2003/04:SoU7 2004/05:FiU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2002/03:So442 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:So442 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Narkotika-alkohol- och tobaksfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Inledning 8 4 Missbruksutvecklingen hotar välfärdssamhället 9 5 Etappmål för den svenska narkotikapolitiken 10 6 Narkotikafrågor


Utskottsberedning: 2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU7 2002/03:SkU11 2002/03:SoU1 2002/03:SoU13 2002/03:SoU15 2002/03:SoU5 2002/03:SoU7 2002/03:UbU11 2003/04:SoU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2002/03:So272 av Morgan Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So272 av Morgan Johansson m.fl. s Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sprutbytesprogrammen i Lund och Malmö. Motivering Sedan år 1987 har narkotikamissbrukare kunnat komma till sjukhusen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:So262 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:So262 av Ulf Nilsson m.fl. fp Sprututbytesprogrammet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att permanenta sprututbytesprojektet i Malmö och Lund. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:So251 av Carl-Axel Johansson (m)

Motion till riksdagen 2002/03:So251 av Carl-Axel Johansson m Narkotikamissbruket i Sverige 1 Sammanfattning Narkotikamissbruket har i det närmaste exploderat det senaste årtiondet. Såväl ungdomsmissbruk i allt lägre åldrar särskilt bland flickor som antalet tunga missbrukare ökar. Utmärkande för 1990-talet var de nya


Utskottsberedning: 2002/03:JuU6 2002/03:JuU8 2002/03:SoU5 2002/03:UbU11 2002/03:UbU4 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag