Dokument & lagar (812 träffar)

Riksdagsskrivelse 1894:73

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 73. N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1894. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående ordnandet af pensionsförhållandena vid intendenturcorpsen. Statsutskottets utlåtande n:o 39.Till Konungen.

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:73 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:72

Riksdagens Skrifvelse N:o 72. 1 N:o 72. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1894. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående anslag till fullbordande af artillerietablissementet i Östersund. Statsutskottets utlåtande n:o 29.Till

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:72 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71. 29 N:o 71. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändring af 12 kap. 3 kyrkolagen. Lagutskottets utlåtande n:o 35.Till Konungen. Riksdagen beslutade för sin del sistlidet år, i anledning

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:71 (pdf, 216 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:70

Riksdagens Skrifvelse N:o 70. 27 N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående kyrkovärdars tillsättande för viss tid. Lagutskottets utlåtande n:o 19.Till Konungen. På sätt enskild motionär inom Riksdagen anmärkt,

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:70 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:69

Riksdagens Skrifvelse N:o 69. 25 N:o 69. A Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894, Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 99 utsökning slag en. Lagutskottets utlåtande n:o 37.Till Konungen. I 99 af gällande utsökningslag stadgas angående

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:69 (pdf, 177 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:68

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 68. N:o 68. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren de 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposion, n:o 42, med förslag till lag om ändrad lydelse af 17 i förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:68 (pdf, 140 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:67

Riksdagens Skrifvelse N:o 07. 23 N:o 67/ Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 20, med förslag till lag angående tiden för allmänna författningars trädande i kraft. Lagutskottets utlåtande n:o 32.Till

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:67 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:66

Riksdagens Skrifvelse N:o 66. 21 N:o 66. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående ändrad lydelse af 25 1 mom. i förordningen om landsting den 21 mars 1862. Lagutskottets utlåtande n:o 12.Till Konungen. I det

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:66 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:65

20 Riksdagens Skrifvelse No 65. N:o 65. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition, n:o 28, med förslag till lag rörande främmande trosbekännares öfvergång till svenska kyrkan. Lagutskottets utlåtande n:o 28.Till

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:65 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:64

Riksdagens Skrifvelse N:o 64. 19 N:o 64. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition, n:o 15, med förslag om tillägg till 26 1 mom. i lagen angående tillsättning af presterliga tjenster den 26 oktober 1883.

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:64 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:63

18 Riksdagens Skrifvelse N:o N:o 63. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. i- Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 52, med förslag till lag om skyldighet för svensik domstol att upptaga sjöförklaring och verkställa undersökning angående

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:63 (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:62

Riksdagens Skrifvelse N:o 62. 17 N:o 62. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o Öl, med förslag till lag om ändrad lydelse af 10 kap. 5 strafflagen. Lagutskottets utlåtande n:o 47.Till Konungen. Eders

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:62 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:61

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 61. N:o 61. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 i ii l l I l i I i i11J 7 I K11 rf i i O IX I A Ig 11 I i 1 i j II jij lS I t I i f U Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition n:o 40 med förslag till lag om ändrad

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:61 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:60

Riksdagens Skrifvelse N:o 60. 11 N:o 60. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af justitieombudsmannens framställning om ändring af 4 kap. 10 strafflagen och 35 i strafflagen för krigsmagten den 7 oktober 1361. Lagutskottets utlåtande

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:60 (pdf, 337 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:59

Riksdagens Skrifvelse N:o 59. 0 in n j rinor.iiniifif in alruna i j it i j i N:o 59. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 11 kap. 2 jordabalken. Lagutskottets utlåtande n:o 17.v Till Konungen.

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:59 (pdf, 194 kB)