Dokument & lagar (11 827 träffar)

Omröstning 2020/21:UU16 Afrika

Omröstning: betänkande 2020/21:UU16 Afrika, förslagspunkt 5 Afrika Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16 MP 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:UU16 Afrika

Omröstning: betänkande 2020/21:UU16 Afrika, förslagspunkt 2 Afrika Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16 MP 3 0 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förslagspunkt 2 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej

2021-05-05

Omröstning 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förslagspunkt 1 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej

2021-05-05

Omröstning 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, förslagspunkt 5 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-05-05

Omröstning 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, förslagspunkt 2 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-05-05

Omröstning 2020/21:NU20 Näringspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:NU20 Näringspolitik, förslagspunkt 6 Näringspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 15 0 1 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3 19 L 0 0 3 16

2021-05-05

Omröstning 2020/21:NU20 Näringspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:NU20 Näringspolitik, förslagspunkt 11 Näringspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik, förslagspunkt 8 Jordbrukspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik, förslagspunkt 11 Jordbrukspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik, förslagspunkt 3 Jordbrukspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3 19 L 0 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik, förslagspunkt 1 Jordbrukspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 4 Folkbildningsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Folkbildningsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2 Folkbildningsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 9 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 2 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 4 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5 26 V 0 1 3 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05