Dokument & lagar (2 033 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM39 Förslag till ändring av 2019/20:FPM39 kapitaltäckningsregler med anledning av covid-19-utbrottet Finansdepartementet 2020-05-28 Dokumentbeteckning COM 2020 310 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna EU nr 575/2013 och EU

2020-05-28

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310 (doc, 358 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310 (pdf, 120 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM38 JOIN (2020) 11

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM38 Meddelande om EU:s globala svar på 2019/20:FPM38 covid-19-pandemin Utrikesdepartementet 2020-05-08 Dokumentbeteckning JOIN 2020 11 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar

2020-05-08

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM38 JOIN (2020) 11 (doc, 335 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM38 JOIN (2020) 11 (pdf, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM37 2020/C 126/01

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM37 Europeisk färdplan för att lätta på 2019/20:FPM37 åtgärderna mot covid-19 Socialdepartementet 2020-05-07 Dokumentbeteckning 2020/C 126/01 En gemensam färdplan i riktning mot att lätta på åtgärderna mot covid-19 Sammanfattning Den 15 april presenterade Europeiska

2020-05-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM37 2020/C 126/01 (doc, 338 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM37 2020/C 126/01 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM36 COM (2020) 175

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM36 Förordning om aktivering av 2019/20:FPM36 instrumentet för krisstöd inom EU Finansdepartementet 2020-05-07 Dokumentbeteckning COM 2020 175 Förslag till rådets förordning om aktivering av krisstöd enligt rådets förordning EU 2016/369 av den 15 mars 2016 och om ändring

2020-05-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM36 COM (2020) 175 (doc, 330 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM36 COM (2020) 175 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM35 COM (2020) 139

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM35 Förslag till förordning om ett europeiskt 2019/20:FPM35 instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation SURE till följd av covid- 19-utbrottet Finansdepartementet 2020-05-06 Dokumentbeteckning COM 2020 139 Kommissionens förslag

2020-05-06

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM35 COM (2020) 139 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM35 COM (2020) 139 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM34 COM (2020) 172

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM34 Förslag till beslut om ianspråktagande 2019/20:FPM34 av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet Justitiedepartementet

2020-04-30

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM34 COM (2020) 172 (doc, 351 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM34 COM (2020) 172 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM33 JOIN (2020) 5, JOIN (2020) 6

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM33 EU:s handlingsplan för mänskliga 2019/20:FPM33 rättigheter och demokrati 20202024 och förslag om fastställande av strategiska mål Utrikesdepartementet 2020-04-28 Dokumentbeteckning JOIN 2020 5 EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020-2024

2020-04-28

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM33 JOIN (2020) 5, JOIN (2020) 6 (doc, 108 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM33 JOIN (2020) 5, JOIN (2020) 6 (pdf, 113 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM32 JOIN(2020) 7

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM32 Östliga partnerskapet efter 2020 2019/20:FPM32 Utrikesdepartementet 2020-04-21 Dokumentbeteckning JOIN2020 7 GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Det östliga partnerskapet

2020-04-23

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM32 JOIN(2020) 7 (doc, 360 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM32 JOIN(2020) 7 (pdf, 120 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM31 COM (2020) 112, COM (2020) 113, COM (2020) 114, C (2020) 1863, COM (2020) 123, COM (2020) 138, COM (2020) 141, COM (2020) 142

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM31 Samordnad ekonomisk reaktion på 2019/20:FPM31 Covid-19-utbrottet Finansdepartementet 2020-04-16 Dokumentbeteckning COM 2020 112 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och

2020-04-16

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM31 COM (2020) 112, COM (2020) 113, COM (2020) 114, C (2020) 1863, COM (2020) 123, COM (2020) 138, COM (2020) 141, COM (2020) 142 (doc, 368 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM31 COM (2020) 112, COM (2020) 113, COM (2020) 114, C (2020) 1863, COM (2020) 123, COM (2020) 138, COM (2020) 141, COM (2020) 142 (pdf, 178 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM30 KOM(2020) 80

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM30 En europeisk klimatlag 2019/20:FPM Miljödepartementet 2020-04-08 Dokumentbeteckning KOM2020 80 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättandet av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning EU 2018/1999 Europeisk klimatlag

2020-04-08

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM30 KOM(2020) 80 (doc, 133 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM30 KOM(2020) 80 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM29 COM (2020) 93, COM (2020) 94

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM29 Meddelande om hinder och 2019/20:FPM29 handlingsplan för bättre efterlevnad av inremarknadsreglerna Utrikesdepartementet 2020-04-08 Dokumentbeteckning COM 2020 93 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2020-04-08

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM29 COM (2020) 93, COM (2020) 94 (doc, 384 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM29 COM (2020) 93, COM (2020) 94 (pdf, 133 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM28 COM (2020) 98

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM28 En ny handlingsplan för den cirkulära 2019/20:FPM28 ekonomin Miljödepartementet 2020-04-08 Dokumentbeteckning COM 2020 98 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En ny handlingsplan för den cirkulära

2020-04-08

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM28 COM (2020) 98 (doc, 374 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM28 COM (2020) 98 (pdf, 98 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM27 COM (2020) 103

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM27 En SMF-strategi för ett hållbart och 2019/20:FPM27 digitalt EU Näringsdepartementet 2020-04-08 Dokumentbeteckning COM 2020 103 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En SMF-strategi

2020-04-08

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM27 COM (2020) 103 (doc, 352 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM27 COM (2020) 103 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM26 COM (2020) 102

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM26 En ny industristrategi för EU 2019/20:FPM26 Näringsdepartementet 2020-04-08 Dokumentbeteckning COM 2020 102 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En ny industristrategi

2020-04-08

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM26 COM (2020) 102 (doc, 359 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM26 COM (2020) 102 (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM25 COM (2020) 152

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM25 En jämlikhetsunion: 2019/20:FPM25 jämställdhetsstrategi för 2020-2025 Arbetsmarknadsdepartementet 2020-04-07 Dokumentbeteckning COM 2020 152 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2020-04-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM25 COM (2020) 152 (doc, 359 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM25 COM (2020) 152 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM24 JOIN (2020) 4

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM24 EU och Afrika Mot en övergripande 2019/20:FPM24 strategi Utrikesdepartementet 2020-04-06 Dokumentbeteckning JOIN 2020 4 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och Rådet: Mot en övergripande strategi med Afrika Sammanfattning I det gemensamma meddelandet Mot en

2020-04-06

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM24 JOIN (2020) 4 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM24 JOIN (2020) 4 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM23 COM (2020) 65, COM (2020) 66, COM (2020) 67

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM23 Digital strategi, AI-vitbok och 2019/20:FPM23 datastrategi Infrastrukturdepartementet 2020-03-19 Dokumentbeteckning COM 2020 65 Vitbok om artificiell intelligens en EU-strategi för spetskompetens och förtroende COM 2020 66 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet,

2020-03-19

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM23 COM (2020) 65, COM (2020) 66, COM (2020) 67 (doc, 136 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM23 COM (2020) 65, COM (2020) 66, COM (2020) 67 (pdf, 157 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM22 COM (2020) 57

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM22 Meddelande om en förbättrad 2019/20:FPM22 utvidgningsprocess på västra Balkan Utrikesdepartementet 2020-03-11 Dokumentbeteckning COM 2020 57 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska centralbanken, Ekonomiska och sociala kommittén samt

2020-03-11

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM22 COM (2020) 57 (doc, 311 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM22 COM (2020) 57 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM21 COM (2020) 55

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM21 Meddelande om översynen av den 2019/20:FPM21 ekonomiska styrningen Finansdepartementet 2020-03-11 Dokumentbeteckning COM 2020 55 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska centralbanken, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2020-03-11

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM21 COM (2020) 55 (doc, 331 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM21 COM (2020) 55 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM20 KOM (2020) 50

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM20 Meddelande om genomförande av EU:s 2019/20:FPM20 verktygslåda för 5G-säkerhet Infrastrukturdepartementet 2020-03-03 Dokumentbeteckning KOM 2020 50 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén

2020-03-03

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM20 KOM (2020) 50 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM20 KOM (2020) 50 (pdf, 57 kB)