Dokument & lagar (2 166 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM101 : COM(2021) 137

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM101 Förslag till europeisk barngaranti 2020/21:FPM101 Socialdepartementet 2021-04-29 Dokumentbeteckning COM2021 137 Förslag till Rådsrekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti Sammanfattning Kommissionen har presenterar ett förslag till en europeisk barngaranti

2021-04-29

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM101 : COM(2021) 137 (doc, 282 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM101 : COM(2021) 137 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM100 : COM(2021) 138

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM100 Beslut om förhandlingar med Angola 2020/21:FPM100 om underlättande av investeringar Utrikesdepartementet 2021-04-26 Dokumentbeteckning COM2021 138 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande om att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och

2021-04-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM100 : COM(2021) 138 (doc, 328 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM100 : COM(2021) 138 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM99 : COM(2021) 141

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM99 Kommissionens handlingsplan för 2020/21:FPM99 ekologisk produktion Näringsdepartementet 2021-04-26 Dokumentbeteckning COM2021 141 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en handlingsplan

2021-04-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM99 : COM(2021) 141 (doc, 361 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM99 : COM(2021) 141 (pdf, 102 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM98 : COM (2021) 142

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM98 EU:s strategi för barnets rättigheter 2020/21:FPM98 Arbetsmarknadsdepartementet 2021-04-23 Dokumentbeteckning COM 2021 142 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén EU:s strategi för

2021-04-23

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM98 : COM (2021) 142 (doc, 371 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM98 : COM (2021) 142 (pdf, 116 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM97 : COM (2021) 130, COM (2021) 140

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM97 Förordning om Digitala Gröna Intyg 2020/21:FPM97 Socialdepartementet 2021-04-21 Dokumentbeteckning COM 2021 130 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och

2021-04-21

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM97 : COM (2021) 130, COM (2021) 140 (doc, 345 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM97 : COM (2021) 130, COM (2021) 140 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM96 : COM (2021) 129

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM96 En gemensam väg till ett tryggt och 2020/21:FPM96 hållbart återöppnande Socialdepartementet 2021-04-16 Dokumentbeteckning COM 2021 129 Meddelande från kommissionen: En gemensam väg till ett tryggt och hållbart öppnande Sammanfattning Meddelandet, som presenterades

2021-04-16

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM96 : COM (2021) 129 (doc, 351 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM96 : COM (2021) 129 (pdf, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM95 : COM(2021) 110

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM95 Humanitära insatser: Nya utsikter för 2020/21:FPM95 EU:s globala bistånd mot bakgrund av covid-19 Utrikesdepartementet 2021-04-14 Dokumentbeteckning COM2021 110 Humanitära insatser: Nya utsikter för EU:s globala bistånd mot bakgrund av covid-19 Sammanfattning Meddelandet

2021-04-14

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM95 : COM(2021) 110 (doc, 372 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM95 : COM(2021) 110 (pdf, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM94 : COM(2021) 118

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM94 Meddelande om digital kompass 2030 2020/21:FPM94 Infrastrukturdepartementet 2021-04-13 Dokumentbeteckning COM2021 118 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the Committee of the Regions. 2030

2021-04-13

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM94 : COM(2021) 118 (doc, 358 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM94 : COM(2021) 118 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM93 : COM(2021) 105

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM93 Ett år efter utbrottet av covid-19: 2020/21:FPM93 finanspolitiska insatser Finansdepartementet 2021-04-06 Dokumentbeteckning COM2021 105 Meddelande från kommissionen till rådet: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser Sammanfattning I det aktuella

2021-04-07

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM93 : COM(2021) 105 (doc, 281 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM93 : COM(2021) 105 (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM92 : COM (2021) 102

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM92 Kommissionens handlingsplan för den 2020/21:FPM92 europeiska pelaren för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2021-04-01 Dokumentbeteckning COM 2021 102 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT

2021-04-01

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM92 : COM (2021) 102 (doc, 322 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM92 : COM (2021) 102 (pdf, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM91 : KOM (2021) 93, SWD (2021) 41

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM91 Direktiv om åtgärder för transparens i 2020/21:FPM91 lönesättningen Arbetsmarknadsdepartementet 2020-04-01 Dokumentbeteckning KOM 2021 93 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika

2021-04-01

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM91 : KOM (2021) 93, SWD (2021) 41 (doc, 341 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM91 : KOM (2021) 93, SWD (2021) 41 (pdf, 134 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM90 : COM(2021) 101 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM90 En jämlikhetsunion: EU:s strategi för 2020/21:FPM90 rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030 Socialdepartementet 2021-03-31 Dokumentbeteckning COM2021 101 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och

2021-03-31

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM90 : COM(2021) 101 final (doc, 297 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM90 : COM(2021) 101 final (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM89 : COM(2021) 96 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM89 Förordning om ändringar beträffande 2020/21:FPM89 Ecris-TCN till följd av förslag om screening för tredjelandsmedborgare vid yttre gräns Justitiedepartementet 2021-03-31 Dokumentbeteckning COM2021 96 final Förslag till Europarlamentet och rådets förordning om ändring

2021-03-31

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM89 : COM(2021) 96 final (doc, 331 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM89 : COM(2021) 96 final (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM88 : COM(2021) 82

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM88 Den nya EU-strategin för 2020/21:FPM88 klimatanpassning Miljödepartementet 2021-03-31 Dokumentbeteckning COM2021 82 Att bygga upp ett klimatresilient Europa den nya EU-strategin för klimatanpassning Sammanfattning Kommissionens nya strategi för klimatanpassning

2021-03-31

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM88 : COM(2021) 82 (doc, 369 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM88 : COM(2021) 82 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM87 : COM(2021) 87

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM87 Gemensamma företag inom ramen för 2020/21:FPM87 Horisont Europa Utbildningsdepartementet 2021-03-30 Dokumentbeteckning COM2021 87 Förslag till rådsförordning för att inrätta gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa Sammanfattning Förslaget innebär att det

2021-03-30

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM87 : COM(2021) 87 (doc, 276 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM87 : COM(2021) 87 (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM86 : COM(2021) 66 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM86 Meddelande om översyn av 2020/21:FPM86 handelspolitiken en öppen, hållbar och bestämd handelspolitik Utrikesdepartementet 2021-03-25 Dokumentbeteckning COM2021 66 final Meddelande om översyn av handelspolitiken en öppen, hållbar och bestämd handelspolitik Sammanfattning

2021-03-25

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM86 : COM(2021) 66 final (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM86 : COM(2021) 66 final (pdf, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM85 : COM(2021) 70

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM85 Handlingsplan om synergier för civil-2020/21:FPM85 försvar- och rymdindustrier Försvarsdepartementet 2021-03-22 Dokumentbeteckning COM2021 70 Handlingsplan om synergier för civil-försvar- och rymdindustrier Sammanfattning I kommissionens Industristrategin för Europa

2021-03-22

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM85 : COM(2021) 70 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM85 : COM(2021) 70 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM84 : COM(2021) 78

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM84 Hera-inkubatorn 2020/21:FPM84 Socialdepartementet 2021-03-18 Dokumentbeteckning COM2021 78 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet: Hera-inkubatorn: tillsammans förutse hot från covid-19-varianter Sammanfattning I meddelandet

2021-03-18

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM84 : COM(2021) 78 (doc, 368 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM84 : COM(2021) 78 (pdf, 60 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM83 : JOIN (2021) 2

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM83 Ett förnyat partnerskap med det södra 2020/21:FPM83 grannskapet en ny dagordning för Medelhavet Utrikesdepartementet 2021-03-16 Dokumentbeteckning JOIN 2021 2 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén och Regionkommittén:

2021-03-16

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM83 : JOIN (2021) 2 (doc, 293 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM83 : JOIN (2021) 2 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM82 : COM (2021) 56 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM 82 Meddelande om samarbete om 2020/21:FPM 82 återvändande och återtagande Justitiedepartementet 2021-03-12 Dokumentbeteckning COM 2021 56 final Meddelande om samarbete om återvändande och återtagande Sammanfattning Meddelandet innehåller förslag om hur återvändandet

2021-03-12

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM82 : COM (2021) 56 final (doc, 351 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM82 : COM (2021) 56 final (pdf, 50 kB)