Dokument & lagar (951 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:51

1  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde deltar per telefon Återrapport från videomöte den 22 april 2020 Information och samråd inför videomöte den 15 maj 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag öppnar EU-nämndens möte och välkomnar utrikesminister Ann Linde. Vi börjar med punkten återrapport. Anf. 2  Utrikesminister ANN LINDE SOrdförande

2020-05-15

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:51 (pdf, 248 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:50

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag öppnar dagens sammanträde. Vi går in på dagordningen. Som vanligt på måndagar har vi information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess

2020-05-11

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:50 (pdf, 145 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:48

1  Videomöte med EU och västra Balkans stats- och regeringschefer den 6 maj 2020 Information och samråd statsminister Stefan Löfven deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar dagens sammanträde med EU-nämnden öppnat. På dagordningen har vi information och samråd med statsminister Stefan Löfven inför ett videomöte

2020-05-06

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:48 (pdf, 134 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:47

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens möte med EU-nämnden. Jag anmäler en punkt under Övriga frågor. Det gäller rutiner nu under coronatiden. Vi har alltså först information från statsrådet,

2020-05-04

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:47 (pdf, 91 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:46

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar dagens möte öppnat och lämnar ordet till statsrådet. Anf. 2  Statsrådet HANS DAHLGREN SFru ordförande Tack för möjligheten att ge ytterligare en uppdatering

2020-04-27

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:46 (pdf, 113 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:45

1  Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 23 april 2020 Statsminister Stefan Löfven deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då öppnar vi dagens möte i EU-nämnden, som är ett öppet möte. Vi ska ha information och samråd med statsminister Stefan Löfven. Några av oss är här i salen.

2020-04-23

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:45 (pdf, 180 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:44

1  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde deltar per telefon Återrapport från videomöte den 3 april 2020 Information och samråd inför videomöte den 22 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens möte i EU-nämnden. På dagordningen har vi information och samråd inför det informella videomöte med utrikesministrarna

2020-04-22

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:44 (pdf, 103 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:43

1  Allmänna frågor Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Återrapport från videomöte i rådet den 24 mars 2020 Information och samråd inför videomöte den 22 april 2020 Anf. 1  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN: Åsa Westlund har förhinder, så i dag ska ni få stå ut med mig, Jessika Roswall, som tjänstgörande ordförande. Jag

2020-04-20

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:43 (pdf, 134 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:42

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson deltar per telefon Information och samråd inför videomöte i den 16 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Vi går direkt in på föredragningslistans första punkt, information och samråd med finansministern, som

2020-04-16

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:42 (pdf, 125 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:41

1  Utrikes frågor handel Statsrådet Anna Hallberg deltar per telefon Information och samråd inför videomöte den 16 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens möte och hälsar statsrådet Anna Hallberg med medarbetare välkomna per telefon. Vi har inte så många frågor på dagordningen. Den första punkten rör utrikesfrågor

2020-04-14

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:41 (pdf, 185 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:40

1  Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation SURE till följd av utbrottet av covid-19 Finansminister Magdalena Andersson deltar per telefon Information och samråd inför videomöte den 7 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2020-04-07

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:40 (pdf, 138 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:39

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då öppnar vi dagens telefonmöte i EU-nämnden. Vi hoppas att statsrådet Hans Dahlgren är med oss. Ja. Vi går in på dagens dagordning som bara har en punkt, nämligen

2020-04-06

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:39 (pdf, 149 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:38

1  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde deltar per telefon Återrapport från videomöte den 23 mars 2020 Information och samråd inför videomöte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 3 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då öppnar vi dagens möte. Vi hälsar utrikesminister Ann Linde välkommen. Vi ska börja med

2020-04-03

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:38 (pdf, 185 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:37

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens möte. Vi hörde här tidigare att Hans Dahlgren anslöt, så vi går in på dagordningen och lämnar ordet till statsrådet Hans Dahlgren. Anf. 2  Statsrådet HANS DAHLGREN SFru

2020-03-30

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:37 (pdf, 122 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:36

1  Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 26 mars 2020 Statsminister Stefan Löfven deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar detta unika möte med EU-nämnden. Vi skulle egentligen ha haft ett möte inför Europeiska rådets möte, som skulle ha ägt rum den 2627 mars, men det

2020-03-25

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:36 (pdf, 153 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:35

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar mötet och välkomnar Hans Dahlgren med oss på telefon för dagens dagordningspunkt, Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och

2020-03-23

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:35 (pdf, 101 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:33

1  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde deltar per telefon Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 17 februari 2020 Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 6 mars 2020 Återrapport från informellt ministermöte den 5 mars 2020 Information och samråd inför

2020-03-20

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:33 (pdf, 207 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:34

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekte samt inför videokonferens mellan EU:s stats- och regeringschefer Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  FÖRSTE VICE ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens möte öppnat och hälsar statsrådet Hans Dahlgren med medarbetare

2020-03-17

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:34 (pdf, 114 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:32

1  Rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt Kompletterande information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 13 mars 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens möte och hälsar statssekreterare Lars Westbratt med medarbetare välkomna hit. Det är kanske

2020-03-13

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:32 (pdf, 291 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:31

1  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde deltar per telefon Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 6 mars 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens sammanträde. Välkommen till EU-nämnden, via telefon, utrikesminister Ann Linde På dagordningen har vi information och

2020-03-06

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:31 (pdf, 281 kB)