Konferens om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU – SESS

Den 12–13 februari arrangeras den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU.

Den så kallade SESS-konferensen arrangeras av det belgiska parlamentet inom ramen för den parlamentariska dimensionen av Belgiens EU-ordförandeskap tillsammans med Europaparlamentet.

Från riksdagens finansutskott deltar Mikael Damberg (S). Från skatteutskottet deltar Mathias Tegnér (S) och Crister Carlsson (M). Mathias Tegnér medverkar även i panelen under session II på tisdagen.Temat för sessionen är den inre marknaden och beskattning.

På konferensens dagordning står bland annat diskussioner om den ekonomiska och monetära unionen (EMU), främjandet av sociala investeringar, olika perspektiv på EU-budgeten i kristider och i samband med utvidgning av unionen, samt strategiska investeringar för att öka EU:s tillväxtpotential.

Konferensen går att följa via Europaparlamentets webbplats.

Streaming: European Parliamentary Week 2024 - Opening session på Europarlamentets webbplats

Under två dagar utbyter EU-ländernas parlament information och erfarenheter om hur EU-arbetet kring den ekonomiska politiken genomförs. Ett syfte är att främja samarbete mellan parlamenten och demokratiskt ansvarsutkrävande när det gäller ekonomisk styrning och budgetpolitik inom EU. SESS-konferensen hålls två gånger per år.