Debatt om förslag

Riksdagen debatterar utskottens förslag.