Justitieutskottet håller öppen utfrågning om Polismyndighetens lokala närvaro

Publicerad:

Den 31 maj håller justitieutskottet en öppen utfrågning om Polismyndighetens lokala närvaro. Syftet med utfrågningen är att analysera läget inom Polismyndigheten och utröna vad som krävs för att en större andel av polisanställda ska arbeta i lokal kärn­verksamhet och hur den lokal polisnärvaron på andra sätt kan stärkas. Bland annat deltar rikspolischef Anders Thornberg och representanter från Brå samt Riksrevisionen.

Tid: Onsdagen den 31 maj klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Sammanträdet är öppet för allmänheten men antalet deltagare på besöksläktaren är begränsat. Allmänhet och media kan även se utfrågningen direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen

Program

9.00 Inledningsanförande

 • Ledamot av justitieutskottet Louise Meijer (M)

9.05 Problembeskrivning och analys

 • Statskontoret
 • Polismyndighetens internrevision
 • Brottsförebyggande rådet
 • Riksrevisionen
 • Tid för frågor från ledamöter

10.15 Paus

10.35 Kommentarer med fokus på åtgärder – hur får vi en effektiv och lokalt förankrad polis?

 • Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola
 • Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö universitet
 • Bo Wennström, professor emeritus i rättsvetenskap, Uppsala universitet
 • Micael Björk, professor i sociologi, Akademin för polisiärt arbete på Högskolan i Borås
 • Rikspolischef Anders Thornberg
 • Tid för frågor från ledamöter

11.55 Avslutning

 • Justitieutskottets vice ordförande Ardalan Shekarabi (S)

Bakgrund till utfrågningen

Polismyndigheten ombildades till en myndighet 2015. Med utgångspunkt i regeringens direktiv och Polisorganisationskommitténs slutsatser var Genomförandekommitténs inriktning att den nya organisationen skulle medföra en stärkt lokal polisverksamhet. Sedan ombildningen har myndighetens anslag ökat kraftigt, bland annat med syftet att öka antalet anställda och göra polisen mer lokalt förankrad.

Justitieutskottet har dock konstaterat att den lokala polisnärvaron brister på många håll i landet och att många poliser upplever att de egna resurserna inte räcker till. Riksdagen har också riktat flera tillkännagivanden till regeringen om vikten av en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet.

Webb-tv

Utfrågningen går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsblankett finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontaktperson för media

Kontaktperson är Sara Dadnahal, utskottshandläggare justitieutskottet, telefon 08-786 66 88 e-post sara.dadnahal@riksdagen.se