Extra ändringsbudget: Finansutskottet föreslår försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

Publicerad:

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att skänka försvarsmateriel och ge ekonomiskt stöd till Ukraina.

Enligt förslaget handlar det om försvarsmateriel i form av exempelvis artilleriammunition, handgranater, pansarvärnsrobot 55, undervattensvapen och stridsbåt 90. Även sjukvårdsutrustning, sjukvårdstransportfordon och livsmedel kommer att skänkas. Försvarsmakten bedöms under en begränsad tid kunna avvara försvarsmaterielen.

Det ekonomiska stödet omfattar bland annat bidrag till fonder och ett flertal bilaterala och multilaterala donationsprojekt som inrättats av länder inom EU och Nato i syfte att stödja Ukraina. Vidare innebär stödet att genomföra utbildningsinsatser och säkerhetsskyddsåtgärder i Ukraina för att utveckla landets förmåga att försvara sig.

Statens budget påverkas

Sammantaget innebär förslagen att statens utgifter för 2024 ökar med cirka 2,4 miljarder kronor och att regeringen under 2024 får vidta åtgärder som innebär utgifter om ytterligare 5,6 miljarder kronor för åren 2025–2028.

Om ändringsbudgetar

Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt  och beslut är onsdagen den 20 mars 2024. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Finansutskottets betänkande 2023/24:FiU33 Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon: 070-766 31 62, e-post: hans.hegeland@riksdagen.se.