Utskott vill att insatsen ledsagning för personer med synnedsättning ses över

Publicerad:

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena gäller ledsagning för personer med synnedsättning och det andra handlar om schablonbeloppet för assistansersättning. M, KD och L reserverar sig mot förslagen. 

Den som inte omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), men som har behov av stöd i sin vardag kan få detta med stöd av socialtjänstlagen. I många kommuner innebär det att den enskilde får stora kostnader för insatsen.

Utskottet anser mot denna bakgrund att regeringen bör se över förutsättningarna för avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning. Regeringen bör även se över förutsättningarna för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag. 

Utskottet vill också se ändringar som gäller schablonbeloppet för assistansersättning, bland annat att regeringen årligen bör redovisa hur beloppet har räknats fram. Utskottet anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med målet att ta fram en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för assistansersättningen som bättre tar hänsyn till olika utförares faktiska kostnader.

Socialutskottets förslag om tillkännagivandet kom i samband med att utskottet behandlade cirka 90 förslag i motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning från allmänna motionstiden 2023. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. 

Tre partier reserverar sig

I två reservationer invänder Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna mot förslagen om tillkännagivanden. Bland annat hänvisar partierna till att arbete redan pågår. 

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker den 12 juni. Debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. 

Webb-tv

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Anna Rune Waite, föredragande socialutskottet, telefon: 08-786 41 90, e-post: anna.rune@riksdagen.se