Riksdagen deltar i firandet av Europadagen

Publicerad:

Den 9 maj är det Europadagen. Dagen är ett minne av Robert Schumans plan från 1950, som blev startskottet för dagens EU. Temat för Europadagen 2024 är valet till Europaparlamentet. Redan den 7 maj firas Europadagen på Kulturhuset i Stockholm, där riksdagen kommer att vara på plats.  

Årets tema: Valet till Europaparlamentet

I år har Europadagen stort fokus på valet till Europaparlamentet som hålls i alla EU-länder under perioden 6–9 juni. I Sverige hålls valet den 9 juni. På riksdagens webbplats finns samlad information om EU-valet, där du bland annat hittar viktiga datum, en film om valet och kan testa dina kunskaper i ett quiz. Där finns även länkar till studiematerial om EU.

Val till Europaparlamentet 2024

Riksdagen deltar i firandet på Kulturhuset i Stockholm

Redan den 7 maj firas dagen på Kulturhuset i Stockholm där Europaparlamentets svenska kontor bjuder in till bland annat seminarier och debatter. Riksdagen är på plats med en monter, och talman Andreas Norlén är en av dagens talare.

Hela programmet finns på webbplatsen för Europaparlamentets förbindelsekontor i Stockholm. Där finns även möjligheter att följa programpunkterna via webb-tv.

Europaparlamentets förbindelsekontor – Europadagen 2024

Om Europadagen

Den 9 maj 1950 lade den franske utrikesministern Robert Schuman fram Schuman-planen om att Tyskland och Frankrike skulle samarbeta i produktionen av kol och stål. Andra länder i Europa välkomnades att delta i samarbetet. Syftet var att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning. Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration, som blev startskottet för dagens EU.

För mer information

För mer information kontakta riksdagsinformation, telefon: 020-349 000, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se.