Civilutskottet står bakom förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden

Publicerad:

För att skapa tryggare bostadsområden i hela landet har regeringen föreslagit att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott. Till exempel ska ett hyresavtal kunna sägas upp om hyresgästen begår brott som typiskt sett försämrar närmiljön för dem som bor i lägenhetens omgivning. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

I dagens regelverk finns redan vissa möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott som stör grannarna eller som använder lägenheten för brottslig verksamhet. Hyresgästen har också ett ansvar för att se till att andra personer som bor eller vistas i lägenheten inte gör sig skyldiga till sådana ageranden. I likhet med regeringen anser utskottet att reglerna behöver utökas för att möta den problembild som finns idag. 

Hyresavtal ska kunna sägas upp vid brott i fler fall

Ett hyresavtal föreslås nu kunna sägas upp om hyresgästen begår brott som typiskt sett försämrar närmiljön för dem som bor i lägenhetens omgiv­ning. Det ansvar som hyresgästen har för barn och andra personer som bor eller vistas i lägenheten ska även gälla att se till att dessa personer inte begår brott som skapar otrygghet för övriga boende. Ett hyres­avtal ska vidare kunna sägas upp i fler fall om lägenheten används för att begå brott, nämligen vid allvarlig eller omfattande brotts­lig­het. Dessutom tydliggörs och skärps hyresgästens skyl­dig­het att bevara tryggheten inom fastigheten. 

Regelverket för inneboende stramas åt

I syfte att motverka missbruk av reglerna om inneboende ska hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer i lägenheten stramas åt. Hyresvärden ska också få bättre möjligheter att kontrollera hur en lägenhet används.

Starkare hyresrättsligt skydd för våldsutsatta

Lagändringarna innebär även förbättrade förutsättningar för en hyresgäst som utsatts för våld av en närstående att behålla lägenheten vid en uppsägning. Dessutom förstärks möjligheterna för en medhyresgäst eller medboende make eller sambo som utsatts för våld av en närstående att överta ett hyreskontrakt.  

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2024.

Reservationer

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet lämnar synpunkter på förslaget i reservationer. Bland annat vill flera av partierna att lagändringarna ska börja gälla först den 1 januari 2025. Samtliga dessa partier föreslår också ett tillkännagivande till regeringen om att de hyresrättsliga skärpningarna bör följas upp.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är den 20 maj och beslut är den 22 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Civilutskottets betänkande 2023/24:CU20 Åtgärder för tryggare bostadsområden 

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, utskottsråd, telefon: 0703 368 620, e-post: miriam.kantor@riksdagen.se