Civilutskottet håller ett öppet sammanträde om överskuldsättning

Publicerad:

Överskuldsättningen är ett stort samhällsproblem och de senaste åren har det skett en kraftig ökning av konsumtionskrediter. Även privatpersoners skulder hos Kronofogden har ökat stort. 

Samtidigt har ett flertal åtgärder vidtagits för att minska problemen med överskuldsättning. Bland annat en ny skuldsaneringslag, räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter samt skärpta krav på marknadsföringen av konsumentkrediter.

Nu önskar civilutskottet få närmare information om situationen idag och det arbete som görs mot överskuldsättning samt deltagarnas syn på behovet av ytterligare åtgärder. Det offentliga sammanträdet utgör en del av utskottets löpande arbete med uppföljning och kunskapsinhämtning.

Tid: Torsdagen den 16 maj klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan, Norrbro 1A

Sammanträdet är öppet för allmänheten och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen

Program

09.00–09.05 Inledning

Malcolm Momodou Jallow (V), ordförande civilutskottet

09.05–10.05 

Anföranden av:

 • Fredrik Rosengren, rikskronofogde och Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten 
 • Mia Ohlsson, ställföreträdande generaldirektör och Gabriella Fenger-Krog, enhetschef, Konsumentverket 
 • Daniel Barr, generaldirektör, Finansinspektionen 
 • Marita Stureson, ordförande, Yrkesföreningen för budget- och  skuldrådgivare i kommunal tjänst 
 • Lars Zacharoff, VD, Finansbolagens Förening 
 • Jessie Cargill-Ek, senior legal adviser, Svenska Bankföreningen 
 • Erika Larsson, budget- och skuldrådgivare, Familjeslanten i Gävle 

10.05-10.30 Paus 

10.30-11.55 Frågor från utskottets ledamöter

11.55-12.00 Avslutning

Mikael Eskilandersson (SD), vice ordförande i civilutskottet

Inbjudna deltagare

Representanter från:

 • Kronofogdemyndigheten
 • Konsumentverket
 • Finansinspektionen
 • Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
 • Finansbolagens Förening
 • Svenska Bankföreningen
 • Familjeslanten i Gävle
 • Justitiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Överskuldsättningsutredningen
 • Konsumentkreditutredningen
 • Konsumentvägledarnas förening
 • Svensk Handel
 • Spelbranschens Riksorganisation
 • Branschföreningen för Onlinespel
 • Klarna
 • Sveriges Konsumenter
 • EKSAM
 • Insolvens Väst
 • Swedish FinTech Association
 • UC AB
 • Svensk Inkasso

Webb-tv

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv 

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontaktpersoner för media