Ingen misstroendeförklaring mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

Publicerad:

Riksdagen röstade under onsdagen den 17 januari nej till Centerpartiets och Miljöpartiets begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Klimat- och miljöministern har därmed fortsatt riksdagens förtroende och kan fortsätta som minister.

Vid omröstningen röstade 172 ledamöter nej till misstroendeförklaringen, 66 ledamöter röstade ja och 104 ledamöter avstod från att rösta. 7 ledamöter var frånvarande.

För att en misstroendeförklaring ska riktas mot en minister eller statsministern måste fler än hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175 ledamöter, ställa sig bakom misstroendeförklaringen. 

C och MP begärde omröstningen 

Bakgrunden till omröstningen är att 41 ledamöter från Centerpartiet och Miljöpartiet den 21 december begärde att riksdagen skulle rösta om en misstroendeförklaring mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Minst 35 ledamöter måste föreslå att riksdagen ska rösta om att göra en misstroendeförklaring för att en omröstning ska bli av.

Så röstade partierna 

Socialdemokraterna

Ja – 0  röster, Nej – 0 röster, Avstår – 104 röster, Frånvarande – 3

Moderaterna

Ja – 0 röster, Nej – 65 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3

Sverigedemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 72 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Centerpartiet

Ja – 24 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Vänsterpartiet

Ja – 24 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Kristdemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 19 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Liberalerna

Ja – 0 röster, Nej – 16 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Miljöpartiet

Ja – 18 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 1

Voteringsresultatet: Prövning av yrkande om misstroendeförklaring 2024-01-17 (pdf, 276 kB)

Om misstroendeförklaringar 

Om riksdagen inte har förtroende för statsministern eller en minister kan riksdagen tvinga regeringen eller ministern att avgå genom att besluta om en misstroendeförklaring.

Minst 35 ledamöter måste föreslå att riksdagen ska rösta om att göra en misstroendeförklaring för att en omröstning ska bli av. Minst 175 ledamöter måste sedan rösta ja till förslaget för att riksdagen ska förklara sitt misstroende för regeringen eller en minister. Det är mer än hälften av riksdagens 349 ledamöter. 

Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för en minister måste ministern avgå. Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för statsministern måste hela regeringen avgå eller utlysa ett extra val.

Riksdagen har röstat om misstroendeförklaring fjorton gånger och sagt ja vid ett tillfälle.

Misstroendeförklaring

Riksdagsordningen och regeringsformen 

Regeringsformen (RF) beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas. Riksdagsordningen (RO) innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Proceduren kring misstroendeförklaringar beskrivs i följande bestämmelser:

6 kap. 7 § RF Entledigande av statsråd vid misstroendeförklaring

13 kap. 4 § RF Yrkande om misstroendeförklaring och när det inte kan tas upp till prövning

6 kap. 13 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska tas upp på föredragningslistan

9 kap. 25 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska läggas fram vid ett kammarsammanträde och lämnas skriftligt så snart det har framställts

11 kap. 3§ RO Bordläggning och tid för avgörande av misstroendeförklaring

11 kap. 14 § RO Hanteringen vid två eller flera yrkanden om misstroendeförklaring

För mer information

För mer information kontakta riksdagsinformation, telefon: 020-349 000, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se