Pressinbjudan: Seminarium – Regeringsformen 50 år

Publicerad:

Den 6 mars arrangerar Sveriges riksdag ett seminarium med anledning av 50-årsjubileet av 1974 års regeringsform. Seminariet är öppet för inbjudna gäster och föranmäld media.

Den 6 mars, på dagen 50 år sedan Sverige fick en ny regeringsform, anordnar talman Andreas Norlén och konstitutionsutskottet ett högtidsseminarium. Seminariet äger rum i närvaro av H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan.

Riksbankens jubileumsfond har tagit fram en bok med anledning av jubileet: En författning i tiden – Regeringsformen under 50 år. Vid seminariet kommer flera av bokens författare att presentera delar av bokens innehåll. Programmet innehåller även ett panelsamtal med tidigare riksdagsledamöter samt reflektioner från konstitutionsutskottets ordförande och justitieministern.

Tid: Onsdagen den 6 mars klockan 9–12. Platserna ska vara intagna klockan 8.50.
Plats: Andrakammarsalen, Östra riksdagshuset

Program

9.00 Välkomstord, talman Andreas Norlén 

  • Från folksuveränitet till maktdelning – Författningspolitikens grundprinciper, Tommy Möller 
  • Ett mer europeiskt Sverige – Domstolarnas ställning i regeringsformen, Karin Åhman 
  • Styrbar, lagbunden och sannfärdig – Statsförvaltningen, Göran Sundström
  • Statsministeromröstningen samt regeringsformens parlamentariska förankring, Jan Teorell

10.00 Paus 

10.30 

  • Panelsamtal med Lena Hjelm-Wallén (S), Gunnar Hökmark (M) och Daniel Tarschys (FP/L)
  • Frågor till forskarna och panelen från KU:s ledamöter 
  • Kommentarer och reflektioner från KU:s ordförande Ida Karkiainen (S) och justitieminister Gunnar Strömmer (M)

11.55 Slutord, KU:s vice ordförande Erik Ottoson (M)

Moderator: Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond

Fototillfälle

Fototillfälle för föranmäld media kommer att erbjudas i Andrakammarsalen i samband med seminariets inledning

Medias föranmälan

Seminariet är öppet för journalister och fotografer med pressackreditering till riksdagen, men antalet platser är begränsat och därför krävs föranmälan. De som tilldelas plats får besked om detta. Föranmälan görs till pernilla.eldblom@riksdagen.se senast tisdag den 5 mars klockan 12.

Webb-tv

Seminariet kan följas direkt samt ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Pressackreditering

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

För mer information