Debatt om Sveriges utrikespolitik

Publicerad:

Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström (M) inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken.

Tid: Onsdag den 14 februari klockan 9
Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm

Hitta till riksdagen

Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året – i februari varje år. Då presenterar utrikesministern den utrikespolitiska deklarationen, som anger vilken utrikespolitik regeringen vill driva. I samband med deklarationen debatterar riksdagspartierna sin syn på utrikespolitiken.

Debatten är öppen för allmänhet och media. Debattens första del tolkas till engelska och teckenspråk. 

Debatten är uppdelad i två delar. I den första delen deltar en företrädare från varje riksdagsparti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala. Ta del av debattreglerna via talarlistan.

Talarlista med debattregler

Webb-tv

Debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. Den första delen av debatten tolkas till engelska och teckenspråk.

Webb-tv

För mer information

För mer information, kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se, telefon: 020-349 000

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik. I utrikesnämnden diskuterar och samråder regeringen med riksdagen om utrikespolitiken. En del av det utrikespolitiska arbetet sker även inom ramen för EU-samarbetet.

Utrikespolitiken