Riksdagen värd för arktisk parlamentarikerkonferens i Kiruna

Publicerad:

Riksdagen stod värd för arktisk parlamentarikerkonferens den 20–22 mars i Kiruna. Klimat och avfallshantering, näringsliv och sysselsättning, hållbar gruvdrift, civil säkerhet och beredskap, utbildning och forskning var konferensens teman. Arrangemanget inleddes av riksdagens talman, Andreas Norlén, landshövding Lotta Finstorp och Sametingets talman Daniel Lyngdorf Vinka. 

Avfallshantering, hållbar gruvdrift och etablering av lärosäten på agendan

På temat klimat och avfallshantering i Arktis lyftes behovet av att förbättra avfallshantering i de arktiska länderna med hänsyn till de särskilda förhållanden som råder i regionen. Vidare lyftes behovet av att uppmärksamma icke-arktiska stater på att deras avfall, särskilt i form av plast, troligen hamnar i Arktis.

På temat näringsliv och sysselsättning diskuterades bland annat hållbar gruvdrift, den påverkan som den gröna omställningen har på den arktiska regionen med ett ökat behov av fossilfri energi samt ökad efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller och mineraler.

På området utbildning och forskning lyftes särskilt tillgången till högre utbildning samt de utmaningar som finns när det gäller bland annat etableringen av nya lärosäten så långt bort.

Parlamentariker från många olika länder

Konferensen samlade ett 40-tal parlamentariker från Kanada, Danmark/Grönland/Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige. I konferensen deltog representanter för Samiskt parlamentariskt råd, Aleut International Association och Gwich’in Council International som representanter för urfolken samt ungdomsrepresentanter från de deltagande länderna.

Huvudtalare vid arrangemanget var Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas, Maria Sunér, VD för SveMin, Glenn Berggård, Region Norrbotten och Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Konferensen avslutades med att ett uttalande antogs och att Alexandra Anstrell (M) valdes till rapportör för avfallshantering i en arktisk kontext.

talmannen och fem andra talare på gruppbild fotograferad under konferensen
Foto: Riksdagsförvaltningen

Från vänster syns Sametingets talman Daniel Lyngdorf Vinka, landshövding Lotta Finstorp, ordförande för riksdagens arktiska delegation Alexandra Anstrell, ordförande för den arktiska parlamentarikerkonferensen Aaja Chemniz, talman Andreas Norlén samt Arktiska rådets ordförande Morten Høglund.

Mer information om CPAR och riksdagens delegation

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, Internationell rådgivare Riksdagens internationella kansli 070-399 77 73, e-post: eva.hjelm@riksdagen.se