Utskott säger ja till att elektroniska kommunikationstjänster och besök ska begränsas och kontrolleras på särskilda ungdomshem

Publicerad:

Säkerheten och tryggheten på de särskilda ungdomshemmen ska öka. Det menar socialutskottet och föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om åtgärder.

Bland annat föreslås att Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem ska vara indelade i säkerhetsnivåer. 

De som med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga vårdas på ett särskilt ungdomshem med förhöjd säkerhetsnivå och de som avtjänar sluten ungdomsvård enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård ska endast få använda elektroniska kommunikationstjänster, såsom exempelvis mobiltelefoni och internet, för att stå i förbindelse med en annan person om utrustningen erbjudits av Sis, godkänts av Sis och i den utsträckning det är lämpligt.

Ytterligare restriktioner föreslås

Sis ska få utökade möjligheter att vid särskilda ungdomshem besluta om ytterligare begränsningar och kontroll av användningen av elektroniska kommunikationstjänster. Sis ska också få utökade möjligheter att besluta om begränsningar och kontroll av besök. Ett besök ska bland annat få villkoras med att besökaren genomgår kroppsvisitation av säkerhetsskäl om det är nödvändigt. 

Tidigare dömd

Om det behövs, ska Sis kunna undersöka om den som barnet eller den unga vill kommunicera med eller få besök av, är dömd eller misstänkt för brott. 

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag som syftar till att öka säkerheten och tryggheten på Sis-hem. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2024.

Reservationer

S, V, C och MP har synpunkter på förslaget som de framför i reservationer.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker den 2 maj 2024. Debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. 

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2023/24:SoU25 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem. 

Kontaktperson för media

Johanna Huitfeldt, utskottsråd, socialutskottet, telefon: 08-786 48 70, e-post: johanna.huitfeldt@riksdagen.se