Näringsutskottets öppna sammanträde om en forsknings- och innovationspolitik för ett konkurrenskraftigt näringsliv

Publicerad:

Den 25 april håller näringsutskottet ett öppet sammanträde om en forsknings- och innovationspolitik för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

På mötet kommer bland annat insatser och åtgärder för att främja ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv att diskuteras. På mötet lämnas också information om arbetet med regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.  
Syftet med sammanträdet är att öka utskottets kunskaper om hur forsknings- och innovationspolitiken kan bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv. 

Tid: Klockan 10–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

Välkomstanförande

Utskottets ordförande Tobias Andersson (SD)

Omställning och konkurrenskraft genom forskning och innovation

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Röster om vilka insatser och åtgärder som kan främja ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv

  • Sara Mazur, verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs
    stiftelse
  • Pia Sandvik, verkställande direktör, Teknikföretagen
  • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör Tech Sverige
  • Timo van´t Hoff, Chief Business Development Officer, RISE Research
    Institutes of Sweden
  • Stina Lantz, verkställande direktör Swedish Incubators & Science Parks, SISP

Regeringens arbete med kommande forsknings- och innovationsproposition

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) Frågor från utskottets ledamöter

Avslutningsanförande

Utskottets vice ordförande Elisabeth Thand Ringqvist (C) 

Webb-tv

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontaktperson för media