Arbetsmarknadsutskottet efterlyser mer kunskap om dödsolyckor i arbetslivet

Publicerad:

Orsakerna till det ökande antalet dödsolyckor i arbetslivet bör kartläggas, speciellt när det gäller de mest utsatta branscherna. Det menar arbetsmarknadsutskottet och föreslår på eget initiativ att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det. S, V, C och MP lämnar synpunkter på förslaget i reservationer.

Arbetsmarknadsutskottet skriver i sitt betänkande att 2023 kommer att gå till historien som ett nattsvart år när det gäller antalet dödsolyckor i arbetslivet. Vidare konstaterar utskottet att de största problemen finns i byggbranschen följt av transportbranschen och tillverkningsindustrin.

Ett brett perspektiv behövs

Utskottet ser behov av ett större fokus på att kartlägga orsakerna bakom dödsolyckorna i arbetslivet, samt att ta fram förslag för att minska riskerna. Relevanta myndigheter och arbetsmarknadens parter behöver engageras i att identifiera orsakerna för att få ett så brett perspektiv som möjligt.

Slutsatserna av kartläggningen ska enligt förslaget användas i berörda myndigheters arbete i frågan och även i genomförandet av regeringens arbetsmiljöstrategi.

Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen med uppmaningen att vidta dessa åtgärder.

Ett initiativ från utskottet

Förslaget är ett utskottsinitiativ från arbetsmarknadsutskottet. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en proposition från regeringen eller en motion från ledamöter, som annars är det vanliga.

Reservationer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet invänder i en gemensam reservation mot förslaget och menar att regeringen bör uppmanas att tillsätta en kriskommission specifikt inriktad på byggbranschen.

Vänsterpartiet reserverar sig också mot förslaget och hänvisar till sitt eget motionsförslag om en statlig kriskommission som tar ett helhetsgrepp om dödsolyckor i arbetslivet, som behandlas i samma ärende.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 24 april. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2023/24:AU8 Arbetsmiljö och arbetstid

Kontaktperson för media

Kontaktperson är Björn Länsisyrjä, föredragande arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 54 84, e-post bjorn.lansisyrja@riksdagen.se