Det ska bli enklare att ändra kön

Publicerad:

Riksdagen sa ja till socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. 

Beslutet föregicks av en omröstning om huruvida ärendet skulle återförvisas till socialutskottet, det vill säga skickas tillbaka till utskottet för ytterligare beredning.

Vid omröstningen om återförvisning röstade 94 ledamöter ja, 234 ledamöter röstade nej och 0 ledamöter avstod från att rösta. 21 ledamöter var frånvarande.

Så röstade partierna i omröstningen om återförvisning

Socialdemokraterna

Ja – 1  röster, Nej – 96 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 9

Sverigedemokraterna

Ja – 72  röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Moderaterna

Ja – 1  röster, Nej – 58 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 9

Vänsterpartiet

Ja – 0  röster, Nej – 22 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 2

Centerpartiet

Ja – 0  röster, Nej – 24 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Kristdemokraterna

Ja – 19  röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Miljöpartiet

Ja – 0  röster, Nej – 17 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 1

Liberalerna

Ja – 0  röster, Nej – 16 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 1  röster, Nej – 1 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Mer information