Nordisk säkerhet och beredskap diskuterades på Nordiska rådets årliga temasession

Publicerad:

Gruppbild på en stor grupp personer som fotograferas på avstånd med havet och ett stort berg i bakgrunden
Foto: Gwenael Akira Helmsdal Carre/norden.org

Säkerhet, fred och beredskap i Nordatlanten. Det var huvudtemat när Nordiska rådet den 7–9 april höll sin årliga temasession i Tórshavn på Färöarna. Politiker från hela Norden samlades för att bland annat diskutera hur de nordiska länderna konkret kan stärka samarbetet inom försvar och säkerhet i Nordatlanten och Arktis. 

Under temadebatten diskuterades bland annat vikten av en gemensam nordisk infrastruktur, standardisering av militär materiel, ungas försvarsvilja och bekämpning av hybridhot.

Den norska viceamiralen Louise Dedichen, som är som Norges fasta representant i NATO:s militärkommitté, var gästtalare under temadebatten. Hon talade under rubriken "Krig i Europa, Hva nå, Norden?". Även Nordiska rådets president Bryndís Haraldsdóttir och Färöarnas regeringsledare Aksel V. Johannesen talade under debatten. 

Beredskap, försvar och transporter bland diskussionsämnena

Från Nordiska rådets svenska delegation deltog 18 riksdagsledamöter.

– Årets tema om fred, säkerhet och beredskap är aktuellt i hela Norden. Nordatlanten är högaktuellt även utanför Norden av geopolitiska skäl. Så det var mycket relevant att vi var just på Färöarna, säger Heléne Björklund (S), ordförande i Nordiska rådets svenska delegation.

Även Maria Stockhaus (M), vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation, är nöjd med temasessionen:
– Säkerhet i Nordatlanten är särskilt aktuell nu och vi hade många viktiga och bra diskussioner i plenum och även i pauserna, säger Maria Stockhaus (M).

En aktualitetsdebatt arrangerades också på temat framtidens nordiska transportsamarbete, där bland annat EU-minister med ansvar för nordiska frågor, Jessika Roswall (M), deltog som panelist. Under debatten diskuterades bland annat vilka behov som finns inom transportsektorn och det nuvarande samarbetet.

Arbetsgrupp presenterade förslag om Nordiska rådets grundfördrag Helsingforsavtalet

Under temasessionen presenterade också Nordiska rådets arbetsgrupp som utrett behovet av en uppdatering av Helsingforsavtalet, sina förslag. Frågan ska nu behandlas vidare av Nordiska rådets presidium. Helsingforsavtalet är det grundfördrag som reglerar det officiella nordiska samarbetet. Några ämnen som gruppen diskuterat har varit försvarssamarbete och beredskapsfrågor.

På agendan stod också de nordiska samarbetsministrarnas redogörelse och frågetimme. Sveriges EU-minister Jessika Roswall (M) redogjorde bland annat för samarbetet i ministerrådet och arbetet med gränshinder och mobilitet i Norden. Även den färöiske samarbetsministern deltog. Under mötet ställde den svenska delegationens medlemmar frågor till samarbetsministrarna om arbetet på en rad aktuella områden, däribland samordningen av arbetet för stärkt beredskap i Norden, digitala gränshinder och arbetet för att motverka arbetslivskriminalitet. 

Studiebesök med fokus på energi, infrastruktur och kultur

Det var första gången som Nordiska rådets temasession arrangerades på Färöarna.

En utflykt med verksamhetsbesök genomfördes med fokus på telekom, energiproduktion och infrastruktur. Mötesdeltagarna besökte även kulturcentrumet Nordens hus.

Nordiska rådets kontrollkommitté genomförde även ett separat institutionsbesök till kulturcentrumet Nordens hus i Torshavn.

Mer information

I Nordiska rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Rådet arbetar som ett nationellt parlament – fast på nordisk nivå.

Nordiska rådets delegation

Om temasessionen på Nordiska rådets webbplats

Nordiska rådets temasession 2024

Se sändning av tal och debatter från plenum i efterhand:

Sändningar från temasessionen i Tórshavn 

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, internationell senior rådgivare och delegationssekreterare, Riksdagens internationella kansli, telefon: 070-993 47 82, e-post: lena.eklof@riksdagen.se