Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2006/07:638 av Pettersson, Leif (s)

den 31 maj Interpellation 2006/07:638 Film på bio i hela landet av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Riksdagen uttalade under slutet av förra valperioden enhälligt ett stöd för att utveckla digital visning av film i Sverige. I dag finns det digital bioverksamhet på ett 60-tal platser

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:961 av Pettersson, Leif (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:961 Kompensation för myndigheters flyttkostnader av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Under den förra mandatperioden fattades beslut om att flytta Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet till Gotland. Vi känner alla till bakgrunden till beslutet. Det var

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:442 av Pettersson, Leif (s)

den 27 mars Interpellation 2006/07:442 Avgifter på bibliotekslån av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsandet och därmed biblioteken är ett omistligt inslag i vårt svenska kulturliv. Våra bibliotek besöks dagligen av hundratusentals människor. De är en ovärderlig källa för skolelever

Inlämnad: 2007-03-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avgifter på bibliotekslån

Interpellation 2006/07:198 av Pettersson, Leif (s)

den 22 december Interpellation 2006/07:198 Kvaliteten på de statliga museerna av Leif Pettersson s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Riksdagen har på förslag av den moderatledda regeringen slopat reformen med fri entré till de statliga museerna. Argumentationen har under frågans behandling inte varit särskilt

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvaliteten på de statliga museerna

Interpellation 2006/07:68 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 13 november Interpellation 2006/07:68 Kulturarbetarnas försämrade villkor av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringens förslag till försämrade villkor inom arbetslöshetsförsäkringen drabbar vissa grupper på arbetsmarknaden extra hårt. En sådan grupp är kulturarbetare vars anställningsformer

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturarbetarnas försämrade villkor