Dokument & lagar (2 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:581 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:581 av Maud Ekendahl m till försvarsministern om Försvarsmaktens anställningsförhållanden vid utlandstjänstgöring den 28 april Under ett besök på Garnisonen i Hässleholm informerades jag om att det råder otydliga regler för Försvarsmaktens anställda vid utlandstjänstgöring. När det gäller tjänstgöring

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:397 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:397 av Maud Ekendahl m till försvarsministern om Försvarsmaktens helikopterverksamhet den 24 februari I januari 1992 ändrades huvudmannaskapet för akuta luftburna sjuktransporter. Sedan dess gäller att sjukvårdshuvudmannen har ansvar för att teckna eventuella avtal angående sjuktransporter med helikoptrar.

Inlämnad: 1999-02-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)