Dokument & lagar (50 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1088 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:1088 av Ola Karlsson m till utbildningsministern om distansutbildning den 14 september Vid Högskolan i Örebro bedrivs distansutbildning inom företagsekonomi. Vid ett besök på Lärcenter i Kopparberg under valrörelsen fick jag information om hur verksamheten fungerar på distansEnligt uppgift är utbildningen

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1078 av Bäck, Laila (s)

Fråga 1997/98:1078 av Laila Bäck s till utbildningsministern om deltidsarbete och kunskapslyftet den 8 september Inför höstens start av olika utbildningar inom kunskapslyftet återstår fortfarande ett problem. Det gäller de som är deltidsarbetslösa och väljer att studera med det särskilda studiestödet. Det har visat

Inlämnad: 1998-09-08 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1066 av Kristersson, Ulf (m)

Fråga 1997/98:1066 av Ulf Kristersson m till utbildningsministern om finansiering av studiemedelsreform den 31 augusti Om förslaget att öka studiebidraget från 28 av studiemedelsbeloppet till 40 av studiemedelsbeloppet genomförs skulle kostnaderna öka med 2,2 miljarder kronor för bidragsdelen. Detta kan inte finansieras

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1063 av Davidson, Inger (kd)

Fråga 1997/98:1063 av Inger Davidson kd till utbildningsministern om antagning till högskolan för komvuxelever den 31 augusti Vid tiden för stoppdatum för ansökan till högskolan är det många studerande som inte kan lämna fullständiga betyg. Det ges därför möjlighet att senare komplettera dessa betyg. Normalt infaller

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1046 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:1046 av Ewa Larsson mp till utbildningsministern om studiestödet den 27 augusti Den av regeringen tillsatta studiestödsutredningen om ett sammanhållet studiestöd har aldrig resulterat i någon proposition från regeringen trots att betänkandet nu varit klart i två år. Miljöpartiet reserverade sig bl.a.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1031 av Karlsson, Hans (s)

Fråga 1997/98:1031 av Hans Karlsson s till utbildningsministern om studiemedel den 20 augusti Enligt uppgifter från Pia Nilsson, Posten Privatekonomi, kan studenter som arbetar extra för att förbättra sin ekonomi drabbas av mer än hundraprocentiga marginaleffekter. När man lägger ihop effekterna av minskade studiemedel,

Inlämnad: 1998-08-20 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1018 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:1018 av Johan Lönnroth v till utbildningsministern om kunskapslyftet och utbildningbidraget den 17 augusti Kunskapslyftet har blivit en stor framgång. Många har tagit chansen att skaffa sig en modern utbildning på gymnasienivå. Detta är förstås mycket glädjande, inte minst för oss inom Vänsterpartiet

Inlämnad: 1998-08-17 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1015 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:1015 av Gullan Lindblad m till utbildningsministern om studiestöd till elever vid icke-statlig utbildningsanstalt den 17 augusti En familj i Karlstad har kontaktat undertecknad och berättat att deras 24-åriga dotter blivit antagen som elev vid Beckmans skola i Stockholm en konstskola för treårig utbildning.

Inlämnad: 1998-08-17 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:952 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:952 av Ewa Larsson mp till utbildningsministern om felaktigheter vid intagningen till högskolan den 22 juli Vid antagningen till högskolan inför höstens studier har ca 1 000 sökande med folkhögskolebehörighet slarvats bort. Verket för Högskoleservice VHS uppmanar nu de bortslarvade eleverna att överklaga

Inlämnad: 1998-07-22 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:881 av Bager, Erling (fp)

Fråga 1997/98:881 av Erling Bager fp till utbildningsministern om högskoleforskning Kunskap är framtidens största konkurrensfaktor. Förutsättningen att skapa ett kunskapsintensivt samhälle är en forskning som håller hög kvalitet. Ett mycket viktigt inslag i forskningen är utbytet och samarbetet mellan forskare från

Inlämnad: 1998-06-17 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:880 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:880 av Rose-Marie Frebran kd till utbildningsministern om universitetsbegreppet Regeringen behandlade frågan om universitetsbegrepp i proposition 1996/97:1. I den konstaterades att det inte finns någon självklar definition av begreppet universitet. Ett antal kriterier föreslogs ligga till grund för att

Inlämnad: 1998-06-16 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:864 av Brandin, Claes-Göran (s)

Fråga 1997/98:864 av Claes-Göran Brandin s till utbildningsministern om korttidsstudiestöd Korttidsstudiestödet är ett effektivt stöd för att ge lågutbildade möjlighet att läsa in grundskolekompetens. Något som i sin tur är en förutsättning för att kunna ta del av de utbildningar som erbjuds i andra former i samhället

Inlämnad: 1998-06-10 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:833 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:833 av Margitta Edgren fp till utbildningsministern om arkitekt- och designutbildningarna Enligt proposition 1997/98:117 skulle arkitekt/designutbildningarna utvärderas. Utvärderingen skulle genomföras av Högskoleverket vars kompetens bl.a. är utvärderingar. Regeringen fattade beslut i mars månad om uppdraget.

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:794 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:794 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om lantbruksgymnasiernas framtid Under riksdagsåret 1995/96 lade regeringen fram propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. vilken syftade till att möjliggöra större flexibilitet mellan kommuner och landsting vad gäller gymnasieskolan. Landsting

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:772 av Davidson, Inger (kd)

Fråga 1997/98:772 av Inger Davidson kd till utbildningsministern om studenters rättssäkerhet Sökande till Industriell Ekonomi vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna har lockats till linjen genom följande information i kurskatalogen: efter två år kan du ta ut en ingenjörsexamen eller söka vidare till civilingenjörsutbildning

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:771 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:771 av Lennart Fridén m till utbildningsministern om den humanistiska forskningen De senast beslutade ändringarna i förhållandet och möjligheterna för humanistiska forskare har väckt stor uppståndelse inte bara bland de närmast berörda utan i hela den svenska forskarvärlden. Även utomlands ställer sig

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:770 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:770 av Margitta Edgren fp till utbildningsministern om jämställdhetsarbetet i den högre utbildningen Högskoleverket har inbjudit till en konferens i Luleå i juni om kvalitet och förbättringsarbete vid universitet och högskolor. Programmet innehåller rubriker som: Ledarskapets roll, TQM i högre utbildning,

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:762 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:762 av Lars Hjertén m till utbildningsministern om informationskunskapslyftet Riksdagen har under de båda senaste åren anslagit 40 miljoner kronor per år till fackliga organisationer som skall användas för uppsökande verksamhet av medlemmar som skall informeras om kunskapslyftet. LO, TCO, SACO, LRF och

Inlämnad: 1998-05-18 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:745 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:745 av Ulf Melin m till utbildningsministern om antagning till högre utbildning De nya urvalsreglerna till universitet och högskolor missgynnar dem som söker direkt från gymnasiet till högre utbildning med de nya bokstavsbetygen eftersom de är placerade i en egen kvotgrupp, som är för liten. Siffror från

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:742 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:742 av Gullan Lindblad m till utbildningsministern om Naprapathögskolans framtid På regeringens uppdrag har Högskoleverket utrett möjligheten att sammanföra utbildningen till naprapat med kiropraktorutbildningen för att eventuellt inlemma utbildningen i den statliga högskolan. Utbildning sker vid Naprapathögskolan

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Paginering