Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:379 av Andersson, Jan R (m)

den 15 december Fråga 2006/07:379 Förmånsbeskattning av fri parkering av Jan R Andersson m till finansminister Anders Borg m För den arbetsgivare som erbjuder sina anställda fri parkering vid jobbet innebär detta även att arbetsgivaren i de flesta fall är skyldig att redovisa marknadsvärdet för parkeringen såsom

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:222 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Fråga 2006/07:222 Skattereglerna för stiftelser av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Anders Borg m Riksdagen beslutade den 24 november 2004 att ge regeringen i uppdrag att se över reglerna om begränsad skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:216 av Andersson, Jan R (m)

den 24 november Fråga 2006/07:216 Bryggerinäringens framtid av Jan R Andersson m till näringsminister Maud Olofsson c Sedan Sveriges EU-inträde har den svenska bryggerinäringen minskat sin ölförsäljning med närmare en fjärdedel. Detta har fått till följd att flera av landets bryggerienheter har tvingats lägga

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 1998/99:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om näringsklimatet för cement- och kalkbranschen den 30 juni Den 1 januari 2000 upphör den s.k. 1,2-procentsregeln för beskattning av koldioxid, vilken i första hand avsett cement- och kalkbranscherna. All verksamhet behöver framförhållning för

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:259 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:259 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort den 20 januari Jag har i ett frågesvar daterat den 9 december, på en fråga om särbehandling av funktionshindrade vid förnyelse av körkort, fått till svar att de funktionshindrade har ingen som helst skyldighet att köra

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:136 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:136 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort för funktionshindrade den 2 december Fr.o.m. den 1 juli 1996 började det nya EU-körkortet att gälla. Ett antal nya regler trädde då i kraft, bl.a. vid förnyelse av körkort. För funktionshindrade som innehar den gamla körkortstypen

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)