Dokument & lagar (182 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1652 av René, Inger (m)

den 15 september Fråga 2007/08:1652 SOS-inspelning av Inger René m till justitieminister Beatrice Ask m I samhället ser vi en växande utveckling av ungdomsgäng som skapar egna lagar och som ägnar sig åt brutala överfall. Polisen kan aldrig täcka det verksamhetsområde som gängen har. Om SOS Alarm skulle ha möjlighet

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1620 av Olsson, Lena (v)

den 5 september Fråga 2007/08:1620 Vapensmuggling av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m I slutrapporten från projektet Crossfire slås nu larm om att en lucka i lagen gör det möjligt att föra in stora mängder vapen i landet utan myndighetskontroll. Denna möjlighet ska ha utnyttjats av licensierade

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1601 av Bengtsson, Finn (m)

den 29 augusti Fråga 2007/08:1601 Tvångs- och barnäktenskap av Finn Bengtsson m till socialminister Göran Hägglund kd Fram till mitten av 1970-talet hade Sverige en lag som uttryckligen förbjöd tvångs- och barnäktenskap. Lagen ansågs senare onödig då bedömningen att företeelsen var sällsynt och att giftermål mot

Inlämnad: 2008-08-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1580 av Widegren, Cecilia (m)

den 26 augusti Fråga 2007/08:1580 Sveriges största handikappidrott som friskvård av Cecilia Widegren m till statsrådet Maria Larsson kd I regeringens folkhälsopolitiska proposition står det att det egna ansvaret över hälsan är viktigt och att egenvård är av växande intresse. Förebyggande hälsoarbete är ett gemensamt

Inlämnad: 2008-08-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1576 av Malmberg, Betty (m)

den 25 augusti Fråga 2007/08:1576 Ett stärkt förtroende för rättsväsendet av Betty Malmberg m till justitieminister Beatrice Ask m Att medborgarna har tilltro till rättsväsendet är oerhört viktigt i en demokrati. Vi vet emellertid att många, i synnerhet unga människor, i dag struntar i att anmäla brott till polisen.

Inlämnad: 2008-08-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1566 av Westerholm, Barbro (fp)

den 21 augusti Fråga 2007/08:1566 Förtydligande av 1982 års namnlag av Barbro Westerholm fp till justitieminister Beatrice Ask m Nuvarande namnlag är från 1982 och ger utrymme för olika tolkningar av lagen. Redan 2001 tillkännagav riksdagen till regeringen att det förelåg ett klart och uttalat behov av ändringar

Inlämnad: 2008-08-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1560 av Olsson, Lena (v)

den 19 augusti Fråga 2007/08:1560 Arbetsmiljöbrott av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Såväl Arbetsmiljöverket som polis och åklagare är överens om att kvaliteten på utredningar om arbetsmiljöbrott är väldigt skiftande inom landet. Endast en liten del av anmälningarna leder till åtal eller strafföreläggande.

Inlämnad: 2008-08-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1546 av Hagberg, Liselott, tredje vice talman (fp)

den 14 augusti Fråga 2007/08:1546 Avstängning av spelombud av tredje vice talman Liselott Hagberg fp till finansminister Anders Borg m Det statliga bolaget Svenska Spel har beslutat att dess spelombud ska kontrollera legitimation hos alla spelare under 25 år, vid spel på Svenska Spel-produkter med 18-årsgräns.

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1539 av Berliner, Agneta (fp)

den 13 augusti Fråga 2007/08:1539 Förmånsvärdet på bilar med alkolås av Agneta Berliner fp till finansminister Anders Borg m Varje dag kör uppskattningsvis 16 000 personer onyktra i Sverige. Varje år dör också ca 150 personer i alkoholrelaterade olyckor. Mer är 2 000 personer skadas svårt i trafiken i olyckor som

Inlämnad: 2008-08-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1473 av Westerholm, Barbro (fp)

den 15 juli Fråga 2007/08:1473 Uppräkning av statliga arrenden av Barbro Westerholm fp till statsrådet Mats Odell kd Fastboendes möjlighet att leva och verka på skärgårdsöarna är en förutsättning för en levande skärgård. På en del öar de så kallade kronoholmarna arrenderar fastboende liksom fritidsboende marken

Inlämnad: 2008-07-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1444 av Nilsson, Ulf (fp)

den 3 juli Fråga 2007/08:1444 Lagfarter av Ulf Nilsson fp till justitieminister Beatrice Ask m Kapningar av lagfarter har blivit ett stort problem för vissa fastighetsägare. Med hjälp av förfalskade köpebrev och förfalskade namnteckningar tar bedragare över fastigheter. För att den rätte ägaren ska få tillbaka

Inlämnad: 2008-07-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1427 av Linna, Elina (v)

den 27 juni Fråga 2007/08:1427 Försäkringsbolags rätt till uppgifter ur patientjournaler av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd I en rapport från Socialstyrelsen varnas för att försäkringsbolagen lagrar information ur patientjournaler under mycket långa tider, vilket kan påverka möjligheten att

Inlämnad: 2008-06-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1422 av Lindberg, Camilla (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1422 Oberoende resningsnämnd för ökad rättssäkerhet av Camilla Lindberg fp till justitieminister Beatrice Ask m I Justitiekanslerns rapport Felaktigt dömda från 2006 påvisas brister i den svenska rättsstaten, bland annat brister gällande tillämpningen av fri bevisprövning och bevisvärdering,

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1415 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1415 Korruptionslagstiftningen av Christer Nylander fp till justitieminister Beatrice Ask m Justitieministern har deklarerat att korruptionslagstiftningen ska ses över. Det är ett välkommet besked. Att bekämpa korruption är viktigt även i ett land som i internationell jämförelse är relativt

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1411 av Hamilton, Carl B (fp)

den 24 juni Fråga 2007/08:1411 Sverige och euron av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m I ordförandeskapets slutsatser från EU-toppmötet den 1920 juni 2008 skriver man: Det är nu tio år sedan man fattade det historiska beslutet att införa euron som gemensam valuta och inrättandet av Europeiska Centralbanken

Inlämnad: 2008-06-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1380 av Wigström i Göteborg, Cecilia (fp)

den 18 juni Fråga 2007/08:1380 Självmord på häkten av Cecilia Wigström i Göteborg fp till justitieminister Beatrice Ask m I år har fyra personer begått självmord efter att de har häktats. Förra året var siffran uppe i hela tolv personer. Det är oerhört tragiskt när någon tar sitt liv. Att anklagas för brott och

Inlämnad: 2008-06-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1379 av Grönfeldt Bergman, Lisbeth (m)

den 18 juni Fråga 2007/08:1379 Trafikfarliga EU-medborgare av Lisbeth Grönfeldt Bergman m till justitieminister Beatrice Ask m När polisen gör rutinkontroller utefter våra vägar stoppas inte bara svenska trafikanter utan även utländska sådana. Trafikanter hemmahörande i övriga EU som fastnar i dessa kontroller

Inlämnad: 2008-06-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1376 av Bouveng, Helena (m)

den 17 juni Fråga 2007/08:1376 Straffpåföljder för unga av Helena Bouveng m till justitieminister Beatrice Ask m Ungdomstjänst är en påföljd med många fördelar. Den unge får arbeta av sitt straff och riskerar inte som med böter att hamna i en skuldfälla. Unga själva uppfattar ungdomstjänst som ett rättvist straff.

Inlämnad: 2008-06-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1350 av Granbom, Karin (fp)

den 12 juni Fråga 2007/08:1350 Åtgärder mot fakturaskojeri av Karin Granbom fp till finansminister Anders Borg m Årligen lyckas fakturaskojare få in mellan 500 miljoner och 1 miljard kronor från företag, organisationer och föreningar som drabbas av bluffakturor eller av tveksamma marknads- och affärsmetoder. Ett

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1347 av Brink, Josefin (v)

den 12 juni Fråga 2007/08:1347 Kvalificerad yrkesutbildning på kvinnoanstalter av Josefin Brink v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvårdens viktigaste uppdrag är att återanpassa sina klienter till ett vanligt samhällsliv. Ett koncept som är väldigt framgångsrikt är att anordna kvalificerade yrkesutbildningar

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)