Dokument & lagar (1 914 träffar)

Interpellation 2015/16:172 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:172 Nya åtgärder inför klimattoppmötet i Paris av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Om knappt tre veckor inleds klimattoppmötet i Paris, COP 21. Alla parter till klimatförhandlingarna har åtagit sig att lämna in sina bidrag med klimatåtgärder inför Paristoppmötet, så kallade INDC:er

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:172 av Jens Holm (V) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nya åtgärder inför klimattoppmötet i Paris

Skriftlig fråga 2015/16:309 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:309 Miljöministerns syn på eventuella miljökonsekvenser av Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Jag har i en interpellation till klimat- och miljöministern ställt ett flertal frågor kring hennes syn på de klimat- och miljökonsekvenser ett färdigställande

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:309 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:303 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2015/16:303 Social hållbarhet i Sverige av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I dag är klimathotet inte bara ett potentiellt hot utan mycket närvarande. Torka, översvämningar och stormar i områden och i en utsträckning som vi inte tidigare sett gör sig påminda varje dag. För att

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:303 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:299 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2015/16:299 Vattenkraftsutredningen av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Det uppskattas att det finns ca 2 000 vattenkraftverk, varav det endast är ca 200 som producerar 10 megawatt eller mer. Ca 1 700 är småskaliga med effekt under 1,5 megawatt, och dessa svarar för 2,6 procent

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:299 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:298 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2015/16:298 Klimataspekterna i miljöbalken av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den småskaliga vattenkraften kan synas försumbar i den totala elproduktionen i Sverige, men den har desto större betydelse för många av de samhällen där verksamheten bedrivs. I dagens politiska Sverige

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:298 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:296 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2015/16:296 Problemet med sjögull i våra vatten av Åsa Coenraads M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Flytbladsväxten sjögull Nymphoides peltata sprider sig i svenska vattendrag och är ett växande problem i insjöar och vattendrag. Växten har sitt ursprung i Asien och Sydeuropa. Förekomsten i Sverige beror

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:296 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:294 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:294 Energimyndighetens klimatprojekt i Uganda av Boriana Åberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Svenska staten stöttar sedan 2011 via Energimyndigheten ett FN-godkänt klimatprojekt i Uganda. Projektet går ut på att plantera skog för att på så sätt binda koldioxid som annars skulle finnas i atmosfären.

Inlämnad: 2015-11-10 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:294 av Boriana Åberg (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2015/16:144 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2015/16:144 Skötsel av naturreservat av Anders Forsberg SD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Det finns drygt 4 000 naturreservat i Sverige. Enligt statistik från Skogsstyrelsen utgör de formella avsättningarna nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal ca 7 procent av skogsmarken.

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:144 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skötsel av naturreservat

Skriftlig fråga 2015/16:280 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:280 Småskalig vattenkraft som sinar av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Svagt politiskt ledarskap och det myndighetsarbete som utförs leder till avveckling av den svenska småskaliga vattenkraften, detta då Havs- och vattenmyndigheten mot bakgrund av ett par domar sett möjligheten

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:280 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:278 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:278 Fossilfritt Sverige av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har genom statsminister Stefan Löfven och statsrådet Åsa Romson lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är att snabba på omställningen från fossila bränslen i Sverige och på sikt säkerställa

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:278 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:265 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:265 Fossilfritt Sverige av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har genom statsminister Stefan Löfven och statsrådet Åsa Romson lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är att snabba på omställningen från fossila bränslen i Sverige och på sikt säkerställa

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:265 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:264 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:264 Fossilfritt Sverige av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har genom statsminister Stefan Löfven och statsrådet Åsa Romson lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är att snabba på omställningen från fossila bränslen i Sverige och på sikt säkerställa

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:264 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:260 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:260 Fossilfritt Sverige av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har genom statsminister Stefan Löfven och statsrådet Åsa Romson lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är att snabba på omställningen från fossila bränslen i Sverige och på sikt säkerställa

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:260 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 64 kB)

Interpellation 2015/16:116 av Jonas Sjöstedt (V)

Interpellation 2015/16:116 Skydd av Vätterns vatten av Jonas Sjöstedt V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Vättern är på många vis en unik sjö. Vätterns vatten är en viktig reserv av dricksvatten som i framtiden kan behöva användas av fler än de som bor runt sjön. Samtidigt pågår eller planeras verksamhet runt

Inlämnad: 2015-10-29 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:116 av Jonas Sjöstedt (V) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd av Vätterns vatten

Interpellation 2015/16:104 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:104 Levande skogar av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Riksdagen har beslutat att vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. I Naturvårdsverkets uppföljning av våra 16 miljökvalitetsmål konstateras beträffande Levande skogar att för

Inlämnad: 2015-10-23 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:104 av Jens Holm (V) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Levande skogar

Interpellation 2015/16:80 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2015/16:80 Volkswagens avgasfusk av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP De senaste veckornas avslöjande om Volkswagens avgasfusk har lämnat efter sig fler frågor än svar. Nyligen har det framkommit information om att Sverige i EU-kommissionens tekniska kommitté för motorfordon

Inlämnad: 2015-10-19 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:80 av Rickard Nordin (C) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Volkswagens avgasfusk

Interpellation 2015/16:63 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:63 Åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Volkswagens långtgående och systematiska fusk med avgastester är helt oacceptabelt. Totalt rör det sig om ungefär 11 miljoner bilar inom VW-koncernen VW, Audi, Skoda och Seat som omfattas av fusket.

Inlämnad: 2015-10-12 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:63 av Jens Holm (V) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk

Interpellation 2015/16:62 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2015/16:62 Rovdjursförvaltning av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Rovdjurspolitiken har varit föremål för stora utredningar genom åren. Alliansregeringens rovdjursproposition samlade ihop allt detta underlag och gav grunden för att vi ska kunna ha en aktiv och hållbar förvaltning av

Inlämnad: 2015-10-09 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:62 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rovdjursförvaltning

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:124 Räddande av de småskaliga vattenkraftverken av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Länsstyrelsen i Västra Götaland har enligt tidningsuppgifter stoppat öppnandet av nya tillsynsärenden för småskalig vattenkraft, vilket är mycket bra, men för de ärenden som redan är öppnade tänker

Inlämnad: 2015-10-09 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:57 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2015/16:57 Den småskaliga vattenkraftens betydelse för kulturmiljöer av Rickard Nordin C till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den småskaliga vattenkraften står för en liten andel av Sveriges totala vattenkraftsproduktion, men till antalet är de småskaliga verken dominerande. I omgivningarna

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:57 av Rickard Nordin (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den småskaliga vattenkraftens betydelse för kulturmiljöer