Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1075 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:1075 av Inger René m till justitieministern om hyreslagen och misshandlade kvinnor den 7 september Som lägenhetsinnehavare har man enligt hyreslagen ansvar för att ljud och oväsen från egen lägenhet inte stör grannar och kringboende. Lagen gör inget undantag för icke önskvärda besök. Det kan alltså inträffa

Inlämnad: 1998-09-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1073 av Martinger, Jerry (m)

Fråga 1997/98:1073 av Jerry Martinger m till justitieministern om offentlighetsprincipen den 4 september Sverige riskerar för närvarande internationella processer angående den svenska offentlighetsprincipen. Det hävdas bl.a. av USA att Sverige inte följer sina åtaganden enligt TRIPS-avtalet och Bernkonventionen när

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1004 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:1004 av Lennart Fridén m till justitieministern om klotter den 11 augusti Nyligen har redovisats vilka kostnader per år som belastar kommuner och landsting för åtgärder efter illegalt klotter. Man har kommit fram till att det rör sig om minst en halv miljard kronor. Till detta kommer då allt som man avstår

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:971 av Weibull Bernström, Peter (m)

Fråga 1997/98:971 av Peter Weibull Bernström m till justitieministern om domstolsorganisationen den 31 juli Domstolskommittén, som haft till uppgift att se över den framtida domstolsorganisationen, innebärande bl.a. att komma med förslag till sammanslagning av tingsrätter samt även tingsrätter med länsrätter, har efter

Inlämnad: 1998-07-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:955 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:955 av Sten Andersson m till justitieministern om kommunismen den 23 juli En doktorand har fällts av domstol för att ha arrangerat en nazistföreläsning vid Umeå universitet. Frågan är om domen överensstämmer med FN:s artikel Mänskliga fri- och rättigheter. Artikeln har förvisso inslag av moment 22 då

Inlämnad: 1998-07-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:922 av Åkerhielm, Anna (m)

Fråga 1997/98:922 av Anna Åkerhielm m till justitieministern om tvätteriverksamheten i Malmöhus län I ett uppmärksammat upphandlingsärende rörande tvätteriverksamheten i Malmöhus läns landsting trotsar landstinget öppet länsrättens domslut. Enligt domen är rättsläget klart. Det handlar om en ny upphandling och denna

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:736 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:736 av Rolf Gunnarsson m till justitieministern om polissituationen i Dalarna Stor oro finns återigen i Dalarna gällande situationen för polisen och bristen på resurser. Ett par aktuella, allvarliga fall bl.a. i Malung har gjort att också socialdemokrater på hög nivå i Dalarna nu reagerar. Vi moderater

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:557 av Hellsvik, Gun (m)

Fråga 1997/98:557 av Gun Hellsvik m till justitieministern om medlemskap i viss organisation Den 11 mars 1998 diskuterades frågan om nynazister som gör värnplikt i P 1:s Studio ett. Försvarsminister Björn von Sydow deltog i programmet och uttalade bl.a. följande: Frågan som regeringen arbetar med inom Justitiedepartementet

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:556 av Hellsvik, Gun (m)

Fråga 1997/98:556 av Gun Hellsvik m till justitieministern om polisväsendets arbete För budgetåret 1997 beslutades att polisväsendet skulle prioritera kampen mot våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet samt att brott med rasistiska inslag skulle ägnas särskild uppmärksamhet. Av Rikspolisstyrelsens årsredovisningen

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:437 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:437 av Maud Ekendahl m till justitieministern om ersättning till häktade Under häktningstiden kan de häktade få utföra visst arbete mot betalning. Det egendomliga är att även fysisk träning, för att uppnå ett bättre välbefinnande, räknas som arbete och därmed utgår ersättning till den häktade. Ute i samhället

Inlämnad: 1998-02-12 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:399 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:399 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieministern om ekobrottsmyndigheten Den 1 januari 1998 skulle den s.k. nya ekobrottsmyndigheten ha startat. En månad senare finns myndigheten möjligen i sinnevärlden, men ingen operativ personal finns på plats bara ett antal chefer. Det är oklart om det över

Inlämnad: 1998-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:344 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1997/98:344 av Jeppe Johnsson m till justitieministern om kriminalvården Vid vistelse på kriminalvårdsanstalt erhåller den intagne fri mat och uppehälle, tandvård och sjukvård, samt dessutom flitpengar. En del av de intagna har dessutom pension. I flertalet av dessa fall rör det sig om förtids- eller sjukpension.

Inlämnad: 1998-01-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:183 av Hellsvik, Gun (m)

Fråga 1997/98:183 av Gun Hellsvik m till justitieministern om ekobrottsmyndigheten Enligt uppgift kommer Polishögskolan att för 1998 bli av med anslaget för kurser om ekonomisk brottslighet och få minskade anslag för kurser i miljöbrottslighet. Detta inträffar parallellt med att regeringen talar om en offensiv bekämpning

Inlämnad: 1997-11-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:127 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:127 av Bertil Persson m till justitieministern om brottsförebyggande verksamhet Riksdagen har nyligen antagit en nollvision för trafiken. Ingen skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Självfallet har en ambition i den riktningen förelegat tidigare men det är ju när riksdagen på detta vis sätter

Inlämnad: 1997-11-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:77 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:77 av Sten Tolgfors m till justitieministern om polisen i Örebro län Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna trots människors oro och de stora behoven har valt att skära ned på polisens resurser. Vi moderater accepterar inte den nedrustning av polisen i Örebro län som ägt rum de senaste åren. Människors

Inlämnad: 1997-10-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:16 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:16 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieministern om polisen På senare tid har det i massmedier förekommit flera exempel på att polisen inte har ryckt ut vid larm på grund av att de inte anser sig ha råd att betala t.ex. den övertid det skulle innebära. Som medborgare i Sverige måste vi kunna

Inlämnad: 1997-09-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)